Управление на програми и проекти, организиране на екип за управление на проекти

Управление на програми и проекти, организиране на екип за управление на проекти

Цел

  • Ефективно управление на програми/проекти, основани на най-добрите практики и прилагане на подходящи подходи и инструменти.

Задачи

  • Подобряване на ефективността на прилагането и мониторинга на проектите.
  • Събиране и използване на опита от реализация на проектите.
  • Повишаване на прозрачността на портфейла от проекти на компанията и неговото оптимизиране в съответствие със стратегическите цели.

Услуги

  • Разработване на препоръки за подобряване на ефективността на процесите за управление на програмата / проектите и тяхното изпълнение.
  • Разработване на препоръки за формиране на портфейла проекти на базата на най-добрите практики и тяхното внедряване.
  • Дизайн и внедряване на офиси за управление на програмите/проектите (ОУП).
  • Разработване на план за управление на промените, свързани с внедряването на програмата / проекта, и тяхната реализация.
  • Управление на внедряване на програми / проекти, с прилагане на доказани методи и инструменти.

 

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?