Разработка на ИТ стратегии

Разработка на ИТ-стратегии

Цел

Осигуряване на съответствие със стратегическите цели на компанията и нейното ниво на информатизация

Задача

 • Разработване на координирана стратегия на организацията с идеен план за развитие на информационните технологии, реализацията на който обезпечава:
 • управление на IT развитие в съответствие с дългосрочните цели на организацията;
 • ефективност на дългосрочните инвестиции в развитието на IT.

Услуги

 • Събиране и формализиране на изискванията на бизнеса към автоматизация на бизнес процесите.
 • Диагностика на текущото състояние на информационните системи на предприятието.
 • Разработване на ИТ стратегията на предприятието.
 • Формиране на ИТ архитектурата на предприятието.
 • Обосновка и избор на софтуерни системи и технологични решения.
 • Управление на измененията в изпълнението на ИТ решенията.
 • Подготовка на технико-икономическа обосновка за внедряване на ИТ системи.
 • Идентифициране на основни параметри на изпълнението на ИТ проекти (цели, задачи, граници, приоритети и реда за изпълнение, разходите, рисковете и т.н.).
 • Развитие на ИТ услуги и ИТ процесите на управление. Изборът и оптимизиране на модела на ИТ услугите.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?