Внедряване на система за непрекъснато усъвършенстване

Внедряване на система за непрекъснато усъвършенстване

Цел

  • Създаване на условия за преобразуване на вътрешния потенциал на компанията в конкретни операционни резултати.

Задачи

  • Избор на инициативи въз основа на идеите, съществуващи или възникнали в мениджмънта и сътрудниците в компанията.
  • Внедряване на процеса на управление на инициативите – от сбор до оценка на реализация и мащабиране.
  • Въвличане на персонала в процеса на непрекъснато усъвършенстване.

Услуги

  • Разработване и прилагане на програми за непрекъснато усъвършенстване, Kaizen програми.
  • Създаване на центрове за оптимизация на производствените системи в компанията и офисите за поддържане на програми за непрекъснато усъвършенстване.
  • Обучение, коучинг за подпомагане за подобряването на изпълнението на инициативите.
Вижте още…

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?