Ефективни продажби

Ефективни продажби

Цел

 • Обезпечаване ръста на обема на продажбите и повишаване на рентабилността на компанията чрез разработване на план за действие за насърчаване на продажбите, постигнати от прехода на компанията на качествено ново ниво на оптимална организация на продажбите.

Задачи

 • Анализ на пазара на продукти и съществуващата конкуренция.
 • Определяне на принципите и параметрите на целевия модел на оптимална организация на продажбите.
 • Идентифициране на приоритетните области за реформи и техните механизми за изпълнение.

Услуги

 • Анализ на пазара на съществуващи и / или бъдещи продукти (клиенти, отрасли, региони).
 • Анализ на конкурентите.
 • Оптимизация на портфейла на клиентите, портфейла на продуктите.
 • Анализ и оптимизация на подхода за ценообразуване.
 • Избор на най-ефективните канали за продажба и канали за насърчаване на продуктите.
 • Определяне на оптимална организационна структура на поделенията на продажбите.
 • Оптимизиране на бизнес процеса на продажбите.
 • Подобряване на ефективността на системата за мотивация и компенсации.
 • Планиране и подбор на приоритетни мерки за оптимизиране на продажбите.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?