Стратегическо планиране и управление на инвестициите

Стратегическо планиране и управление на инвестициите

Цел

  • Повишаване качеството на инвестиционните решения и тяхната полза.

Задача

  • Идентифициране на резерви за повишаване на ефективността на съществуващите процеси и системи, избор на приоритетни области за промяна и развитие на плана за изпълнение.

Услуги

  • Одит на съществуващите системи за стратегическо планиране и управление на инвестициите, в сравнение с най-добрите практики.
  • Оптимизация на системата за стратегическо планиране, включително определяне на стратегическите инициативи и приоритети, принципи на взаимодействие на структурните подразделения.
  • Оптимизация на управление на инвестициите, включително формирането на оптимален портфейл на инвестиционните проекти и оценка на ефективността на инвестиционните проекти.
  • Разработка на оптимален план за внедряване на промените в компанията.
  • Автоматизация на ключовите системи за управление, определението на ИТ архитектура, интеграция със съществуващи системи.
  • Провеждане на обучителни семинари за сътрудниците на компанията.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?