Управление на веригата за доставки

Управление на веригата за доставки

Цел

  • Ефективни и управляеми процеси на веригата на доставки „производство – доставчик – клиент“, фокусирани върху стратегическите цели.

Задачи

  • Съгласуване на стратегията на управление на веригата за доставки с корпоративната стратегия на компанията.
  • Оптимизация на процесите на управление на веригата за доставки с цел повишаване на тяхната ефективност.

Услуги

  • Анализ на настоящата ситуация и идентифициране на ключовите въпроси.
  • Разработване на общата визия на веригите на доставки и концептуалния модел за бъдещи процеси, съгласуване със стратегическите цели.
  • Дизайн на целевите процеси и организационна среда, определяне на различията между целевата и съществуващата система.
  • Разработване на изисквания за ИТ системата за подпомагане на бъдещите модели на процеса.
  • Разработване на план за внедряване на целевия модел.
  • Пилотно прилагане на целевия модел и разработване на план за тиражиране.
Вижте още…

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?