Ресурсно обезпечаване

Ресурсно обезпечаване

Цел

 • Ефективно управление на поръчки с обезпечаване на баланс между изпълнението на изискванията на бизнеса и изискванията за намаляване на разходите.

Задачи

 • Повишаване на прозрачността на поръчките.
 • Намаляване на изкупни цени за продукти / услуги.
 • Оптимизация на категорийното управление на поръчките.
 • Подобряване на ефективността на управление на взаимоотношенията с доставчика.
 • Оптимизация на инструменти за управление на поръчки, основани на най-добрите практики.

Услуги

 • Разработване и внедряване на оптимален процес на планиране на поръчките.
 • Разработване на препоръки за намаляване на разходите за покупките на компанията.
 • Разработване на препоръки за формиране на оптимална система за категорийно управление на покупките.
 • Разработване на стратегии за покупките на компанията въз основа на комплексен анализ на зрелостта на съществуващите процеси.
 • Дизайн и внедряване на ефективна система за подготовка/осъществяване на контрола.
 • Дизайн и внедряване на ефективна система за управление на взаимоотношенията с клиентите.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?