Логистика и складови операции

Логистика и складови операции

Цел

 • Ефективно управление на материалните потоци наред с намаляване на разходите за операционна дейност.

Задачи

 • Намаляване на разходите за логистика и изпълнението на операциите в склада.
 • Повишаване на нивото на обслужване на крайните потребители.
 • Оптимизиране на натоварването на персонала и оборудването ( съкращение на работни места и престои).
 • Повишаване на точността на отчитане на материалните запаси.
 • Оптимизация на използване на складовите площи.

Услуги

 • Разработване на препоръки за намаляване на разходите за логистика и складови операции.
 • Дизайн и внедряване на целеви операционен модел за логистичните процеси и складовите операции, като се вземат предвид най-добрите практики.
 • Разработване на модел на симулация на оперативните процеси.
 • Дизайн и внедряване на оптимална организационна структура за анализираните процеси.
 • Дизайн и внедряване на оптимална система на KPI (дърво и целеви значения) за анализираните процеси.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?