Управление на производствените активи

Управление на производствените активи

Цел

 • Непрекъснато обезпечаване на оптимален баланс между производителността на оборудването, неговите разходи за поддръжка и риска от неуспех за постигане на стратегическите цели на компанията.

Задачи

 • Повишаване на достъпността на оборудването.
 •  Намаляване на броя на технологични нарушения / инциденти.
 • Оптимизиране на натоварването на персонала по поддръжка.
 • Оптимизация на разходите на ТО и ремонти

Услуги

 • Разработване на функционални стратегии за бизнес единиците, които са собственици на активите, работещи организации, доставчици на услуги по ремонт и поддръжка.
 • Преобразуване на организационните структури на промишлените бизнес-единици на предприятието за ефективно управление на активите.
 • Разработване на методи и модели за изчисление за оценка на стойността на собствеността и възвръщаемост на инвестициите по отношение на активи, оценка на техническото състояние на оборудването, оценка на последиците от отказ или повреда на оборудването, планиране на честотата и обхвата на ремонтните въздействия върху оборудване.
 • Подобряване на ефективността на бизнес процесите за диагностика и мониторинг на състоянието на активите, планиране, обезпечаване на ресурси и изпълнение на ТО и ремонт на оборудването.
 • Повишаване на производителността на труда на експлоатационния и ремонтен персонал.
 • Използване на методи на пестеливото производство.
 • Формиране на изискванията за информационни системи и управление на данни за активите.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?