Увеличаване на продажбите

как да увеличим продажбите в фирмата

,,Ако искате да продавате повече, трябва повече да продавате''