Експресно обучение на търговците по конкретен проект

Експресно обучение на търговците по конкретен проект

Много често има топ задачи, които изискват специален подход в организацията на работа с клиента.

Трудни преговори, многоетапни преговори, разговори с участието на голям брой персонажи, дистанционни преговори.

 Особената специфика изисква специална подготовка на мениджърите, за да могат преговорите да завършат успешно и да донесат резултати.

Експресното обучение по конкретен проект е подходящо за: собственици на фирми, мениджъри, ръководители на проекти.

Какво включва експресното обучение на специалиста?

  1. Съставяне на индивидуален план за тренировка с изработване на уникални решения за конкретна задача.
  2. Индивидуалните работни срещи за изработване на целеви навици по проекта.
  3. Съставяне на алгоритми и изработване на стратегия на поведение.
  4. Междинно консултиране.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?