Открити тренинги

Открити тренинги

Откритите тренинги са програми, насочени към получаване на знания и развиване на навици в конкретни области на бизнеса, комуникациите и личностното развитие. Занятията се провеждат в залите на Training Center IJ в открит формат. Това означава, че в тях могат да вземат участие всички желаещи, независимо от сферата на работа и спецификата на дейност.

Откритите тренинги са направени специално, така че участниците да могат да получат максимално количество информация своевременно, и най-важното, да тестват новопридобитите умения на практика.

Опитни треньори оценяват нивото на възприятие на всеки участник, коригират грешки и правят препоръки.

Ако сте фирма, организация или просто познати със сходни интереси, ние можем да разработим за вас индивидуална програма. Необходими е само да знаете какви резултати искате да получите, да попълните брифа или да се чуем по телефона.

Да, желая индивидуална програма за фирмено обучение!

Не искате да попълвате бриф?

- Да, аз предпочитам да разкажа за нашите задачи по телефона.
- Да, аз искам да избера от готовите програми на тренинги и семинари.

 

В Training Center IJ са разработени повече от 150 програми в областта на преговорите, продажбите, маркетинг, ораторско майсторство и презентационни умения, управление на проекти и лична ефективност, лидерство, управление на стреса и комуникации.

Виж готовите програми