Записване на аудио и видео уроци за обучение на персонала

Записване на аудио и видео уроци за обучение на персонала

 Един от най-ефективните методи за обучение на персонала е работата с аудио и видео уроци.

Ако правилно се построи системата за прилагане на дадените материали, резултатите на специалистите по продажби ще нараснат с 1,5-2 пъти.

Как работи това?

Всичко е много просто – това е отличен начин да накарате вашите специалисти да повтарят написаните истини за продажбите….Повторението е майката на знанието.

Как се създават видео и аудио уроци?

  1. Прави се подробен анализ на продукта или услугата.
  2. Разработва се сценарий и алгоритъм за всеки етап от работата с клиента (диагностика, загрявка, презентация, стимулиране, подкрепа на операциите).
  3. Правим запис на деловата игра на видео, или във формат на аудио лекции подробно се разглежда темата.
  4. Вие получавате изходния код и подробни препоръки по внедряване на дадения инструмент в работния процес.
  5. При необходимост, ние провеждаме презентация и мастер-клас за служители за това как да използвате този инструмент в работата си.
  6. Също така имате възможност да поръчвате актуализации и нови сценарии … също работи чудесно.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?