Разширяване и актуализация на клиентската база

Разширяване и актуализация на клиентската база

Разширяване и актуализация на клиентската база, работа със „изгубените“ клиенти.

Информацията е основно конкурентно предимство за всяка модерна компания във всички области на бизнеса. Ето защо така високо се цени актуалната база данни.

На много продавачи е известен проблема с разширяването на клиентската база. Работата е в това, че вече съществуващата клиентска база рано или късно остарява и се налага да се прави нова. И тогава възниква необходимостта да се търсят нови клиенти.

Както е известно, свежата и актуална информация в нашето време е най-важното оръжие, ако нейните притежатели знаят как най-добре да я използват. Именно с помощта на вярната информация може да се покори целия свят.

И така, как да търсим нови клиенти? Разбира се, може да ходите по улиците на вашия град, влизайки във всеки дом, във всеки офис и да питате с какво се занимава фирмата, да записвате нейните данни, губейки за това часове, дни, месеци. Ясно се вижда, че този подход не е много продуктивен, отнема много време и сили, които могат да се вложат в нещо много по-полезно.

Ефективността на продажбите до голяма степен зависи от надеждността и постоянното разширяване на вашата база данни на клиентите.

Това ви позволява бързо и ефективно провеждане на търсене, оценка и подбор на партньори, най-заинтересованите от вашия продукт/услуга. Ние ще допълним вашата клиентска база с нови потенциални клиенти, според спецификата на вашия бизнес и стоящите пред вас задачи. Ще актуализираме контактната информация във вашата клиентска база. Ще я допълним с нови  данни за лицата, вземащи решения, техните контакти, икономически показатели и други сведения.

Това ще ви позволи да увеличите вниманието на съществуващите клиенти, да направите ефективни търговски предложения, да получите допълнителни приходи от разширяване на сътрудничеството си с тях.

Към това направление се отнасят следните услуги:

  • Създаване на база за активни обаждания и активни продажби.
  • Провеждане на консенсус на територии за подготовка на търговски точки.
  • Предварително проучване на потребностите и готовността за покупка на услугата или продукта.
  • Търсене на потенциални партньори и дилъри/дистрибутори.
  • Актуализиране на съществуващата клиентска база ( актуализиране на контактните данни е ‚легенда“ за активно връщане на клиентите).

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?