Активизиране на продажбите

Активизиране на продажбите

Актуализирането на продажбите е комплексна услуга за компанията, която се състои от последователни вътрешни етапи на нашата работа.

1 етап – провеждане на диагностика на отдела по продажби в компанията.

2 етап – външно изследване ( списък на задачите на това изследване се съгласува в хода на работата).

3 етап – Разработване на препоръки за увеличаване на продажбите и план за действие за изпълнението им.

4 етап – внедряване на предложените препоръки в текущата работа на компанията.

Какво трябва да знаете?

Универсални рецепти за увеличаване на продажбите няма, всеки случай може да бъде уникален в зависимост от ситуацията в компанията.

Тази услуга има три варианта на реализация, които се определят в хода на указанията на тази услуга, в зависимост от ситуацията в компанията.

В някои проекти тази услуга може да включва услуга аутсорсинг на продажбите.

В кои случай тази услуга е ефективна?

  • Когато има задача за увеличаване на продажбите, или организиране на регионална експанзия, а съществуващата система на продажби блокира или не е способна да реши тази задача.
  • Когато задачата за увеличаване на продажбите не изглежда очевидна.
  • Когато съществуващата търговска служба ( отдел по продажби) не се справя с поставените задачи.
  • Когато нивото на квалификация на персонала не е достатъчно за решаване на подобна задача.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?