Създаване на корпоративна книга на продажбите

Създаване на корпоративна книга на продажбите

Важността на услугите, ориентирани към клиентите е невъзможно да се подценяват. Все по-често компаниите осъзнават това и разбират, че това не е само имидж и лице на компанията, но и непосредствени приходи и конкурентоспособност. Компетентният клиент, правилното поведение на мениджърите по продажби са едно от най-важните компоненти  в насърчаването на продукти и услуги на фирмата.

Разработката на корпоративни стандарти, и по-специално Корпоративната книга на продажбите, е правилната стъпка в развитието на компанията, укрепване на нейните позиции на пазара и финансова стабилност. Корпоративната книга на продажбите е ексклузивна колекция от инструменти и технологии, методи и подходи, прилагани именно във ВАШАТА компания съобразно ВАШИТЕ продукти и услуги.

Книгата съдържа:

Основни речеви модули ( какво и как да се говори при общуването с клиента), списък с въпроси и отговори, адаптирани към спецификата и задачите на компанията, общи изисквания към продавачите, необходимите базови знания и навици на продавачите, както и забрани за продавачите на конкретна компания, описание на общите принципи и алгоритми на продажбите.

Книгата описва редица конкретни случаи, като например:

Представяне на продукти и услуги, правилно от гледна точка на позиционирането на съответната компания.

Работа с възраженията и поведението в конфликтни ситуации и много друго.

Корпоративната книга на продажбите е работещ инструмент по стандартизация на дейността и услуги за клиентите, подобряване на подхода към продажбите. С нейна помощ се осъществява най-лесната и бърза адаптация и обучение на новите служители.

Training center IJ има доказана, проверена във времето и пазара методика за разработка на Корпоративна книга по продажби за своите клиенти.

Как става разработката на Корпоративна книга на продажби

Етап 1. Подробно проучване и анализ на компанията – клиент.

На този етап става изследването на спецификата на бизнеса, анализ на конкурентни предимства, маркировка за позициониране на компанията на пазара. Ние идентифицираме и разработваме основните характеристики на компанията: провеждаме одит и обобщение на ключовите техники на продажби на вашите мениджъри.

Етап 2. Разработка на ключовите раздели на Корпоративната книга на продажбите.

Въз основа на подробно проучване на материала, подробно се описват речевите модели и стандарти на поведение с клиентите. Ясно се записва процеса на презентация и предлагане на продукти и услуги на клиентите. Разработва се правилно поведение на служителите, по-специално, в конфликтни ситуации, работа с възраженията.

Вие получавате конкретен сценарий на продажби за вашия бизнес. Той включва модули за провеждане на телефонни разговори, включващи технологията на „студените обаждания“. Стъпка по стъпка инструкции за лична среща, започвайки от подготовката, конкретна формулировка на речта при посрещане и в края на преговорите.

Цялата работа се извършва в тясно сътрудничество с фирмата-клиент. Прави се корекция и уточняване по всеки от пунктовете в Корпоративната книга на продажби.

Етап 3. Съгласуване, внедряване, поддръжка и консултиране.

Готовата и съгласувана книга по продажби се усъвършенства и модифицира. Training center IJ я внедрява, осигурява подкрепа и съвети на компанията по отношение на детайлите на всеки раздел от корпоративната книга на продажби.

Корпоративната книга на продажби и разработените стандарти на услуги помагат да се избегне неправилното поведение на мениджърите, значително да се увеличи количеството на лоялните клиенти, да се подобрят и укрепят позицията на компанията на пазара.

Желаем ви успех и сме готови да предоставим своите услуги в областта на разработване на Корпоративна книга на продажбите и стандарти на услугите във вашата компания.

На всички ваши въпроси и предложения, ще отговорят специалистите на Training Center IJ

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?