Диагностика на системата за регионални продажби

Диагностика на системата за регионални продажби

Диагностика на системата за  регионални продажби (одит системата на дистрибуция) е независима експертна оценка за ефективност на процедурите и алгоритмите на продажби (технологията на продажби) на компанията в областта на регионалните продажби. По време на диагностиката се използват редица специализирани техники, включително метод за анализиране на динамичните показатели на компанията и дейността на регионалните партньори.

Задачата на диагностиката (одит на системата за регионални продажби) е определение на системните ограничения, влияещи върху динамиката на прираста на продажбите в регионите.

Какво трябва да знаете!

Продажбите на едро и дистрибуцията са два различни вида на продажба. Дистрибуцията на пазара на FMCG, се различава от дистрибуцията на други пазари, това което е ефективно на пазара на FMCG не винаги е ефективно за другите пазари.

При диагностиката на системите за регионални продажби трябва да се вземат предвид етапите на развитие на дистрибуцията за конкретна компания.

В кои случаи тази услуга е ефективна?

 • Когато обемът на продажбите в регионите спада.
 • Когато темповете на растеж на продажбите в региона не ви задоволяват.
 • Когато се планира въвеждане на нова продукция на регионалния пазар.
 • Когато планирате придобиване на нова компания за повишаване ефективността на регионалните продажби.
 • Когато планирате разширяване на бизнеса на компанията под формата на регионална експанзия.
 • Когато темповете на ръст на обема на продажбите не превишава темповете на увеличаване на пазара.

По време на диагностиката се правят заключения по редица въпроси:

 • Колко ефективна е цялата система за регионални продажби като цяло.
 • Колко ефективна е текущата работа на регионалните мениджъри.
 • Колко добре се работи с действащата регионална клиентска база.
 • Колко ефективен е алгоритъма на текущата работа по повишаване ефективността на регионалните партньори по продажба.

Диагностиката на ефективността на регионалната система по продажби включва анализ на ефективността на работа на регионалните партньори

Списъкът на въпросите, засягащи одита на регионалните продажби се съгласува предварително с клиента и може да бъде разширен.

Полученият аналитичен отчет ви позволява:

 • Да направите оценка на съществуващите модели на регионални продажби и в случай на необходимост да извършите необходимите корекции.
 • Да определите факторите, задържащи увеличението на регионалните продажби.
 • Да разработите редица мероприятия, насочени към увеличаване обема на продажбите в регионите.
 • Да оцените ефективността на работата на отдела по продажби и да определите перспективите за развитие на регионалната експанзия на компанията

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?