Построяване на системата за дистрибуция

Построяване на системата за дистрибуция

Построяване на системата за дистрибуция е комплексна услуга за компании, планиращи увеличение на регионалните продажби или регионалната експанзия, която се състои от последователни вътрешни етапи на нашата работа.

1 етап – Оценка на настоящата система за регионални продажби на компанията.

2 етап – Анализ на развитието на системите за дистрибуция, характерни за развитие на конкретни пазари.

3 етап – Избор на оптимална схема за дистрибуция ( организация на регионалните продажби).

4 етап – Разработка на „генерален план“ за подготовка към промяна на съществуващата схема на регионалните продажби.

5 етап – Внедряване на предложените препоръки в текущата дейност на компанията.

 

Какво трябва да знаете?

 • Дистрибуцията в нашето разбиране е съзнателен избор от производителя на структурата и средствата, които му „позволяват“ да стигне до крайния потребител.
 • Търговията на едро и дистрибуторския модел на продажби се различават помежду си.
 • Дистрибуцията на пазара на бързо оборотни стоки, се различава от дистрибуцията на други пазари.
 • Това, което е ефективно за бързо оборотните стоки, не е ефективно за другите пазари.
 • По време на прехода от една схема на регионални продажби към друга, е необходимо специално да се разработи план за действие, насочен към поддържане на съществуващия оборот.
 • При планирането на регионалните експанзии трябва да се отчитат етапите за развитие на дистрибуцията за конкретната компания.

В кои случаи тази услуга е ефективна?

 • Когато компанията планира регионално развитие.
 • Когато компанията планира да разработи ново направление.
 • Когато има заплаха, че при промяна в схемата на регионалните продажби в компанията, може да падне съществуващия обем на продажби.
 • Когато обема на продажби в регионите не е задоволителен.
 • Когато темповете на ръст на продажбите в регионите не е задоволителен.

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?