Фирмени тренинги

Корпоративни тренинги

 

Когато в тренинга участват само хора, работещи в една компания, това е закрит или корпоративен тренинг. Същото може да се каже и когато на открит тренинг повечето участници са колеги. Корпоративните тренинги са насочени към подобряване професионалните умения на служителите, емоционално или идейно сплотяване на колектива, така че хората да се чувстват в екип.

Пред вас са програмите на тренингите. Това е само малка част от всичко, което организираме и провеждаме. Всеки тренинг е завършен до подробности и ние има какво да разкажем. Ние знаем и най-малките нюанси на възражения, всички съвременни интерпретации, спецификата на конкретен тренинг в различни сфери (от търговия на дребно с акумулатори до обслужване на клиентите в елитен ресторант).

Независимо от това, всеки тренинг, дори тези, които сме провеждали много пъти, ние „подготвяме отново“. Защото всяка фирма е различна, всяка има свойте особености в бизнеса, своя корпоративна култура. Да не говорим за участниците в тренинга с различни нива на обучение и различен опит. Адаптацията на тренинга винаги е включена в стандартния пакет.

Четете и избирайте! Ние с удоволствие ще се срещнем с вас и ще направим подробна презентация на всеки тренинг. Звънете и ние ще ви отговорим на всеки въпрос.

 

Предимства на корпоративните тренинги за фирмите:

 • Програмата е напълно адаптирана към вашия бизнес, вашата ситуация, продукт, опит на търговците.
 • Тренингът се провежда в удобно за вас време: делнични дни или през почивните дни.
 • Тренингът се провежда само за служителите на вашата фирма.
 • Всички алгоритми и материали остават във вашата компания и могат да бъдат използвани в по-нататъшната работа (например, при обучението на нови служители).
 • Преди тренинга се провежда одит на продажбите компанията, идентифицират се силните страни и зоните на развитие.
 • Възможност за изпълнение на пост-обучителни мероприятия за затвърждаване на получените на тренинга навици и модели на поведение.

 

Как да поръчате корпоративен тренинг?

Всички корпоративни тренинги винаги се подготвят „за клиента“ според спецификата на вашия отрасъл и особеностите на вашата компания.

Така че преди да поръчате корпоративен тренинг, трябва да обсъдим с вас ключовите моменти, за да можем да съставим индивидуална програма за обучение именно за вашата компания.

 

Въпроси за целите на тренинга

 • Какъв резултат вие, като ръководител, искате да получите от проведеното обучение?
 • Какви трудности / проблеми възникват в работата на служителите, които вие бихте искали да решите с помощта на обучението?
 • Какви мисли бихте искали да се предадат на участниците по време на обучението?
 • Какво, според вас, трябва да се промени в действията на участниците в тренинга след обучението?
 • Имате ли предпочитание за формата на мероприятието: семинар (повече внимание на практическата информация)или тренинг ( повече внимание на изграждане на умения)?

 

Въпроси за групата участници в обучението

 • Колко служители искате да обучите?
 • Какъв е опитът на служителите във вашата компания?
 • Какъв е опитът на персонала като цяло в продажбите?
 • Кои служители са по-успешни в продажбите, кои изостават?
 • На кои от служителите трябва да се обърне специално внимание по време на обучението?
 • Обучавали ли сте вашите служители по-рано? Ако да, какви тренинги са преминали?

 

Въпроси за вашия бизнес

 • С какво се занимава вашата компания?
 • С какво се различавате от конкурентите: силни и слаби страни?
 • Как изглежда процесът на продажба на вашата компания?
 • Каква е ролята на участниците в тренинга в процеса на продажбите?
 • С какви клиенти работите: физически или юридически лица? Портрет на купувача.
 • Използвате ли някои други инструменти за увеличаване на продажбите (в допълнение към обучението на служителите)?

 

Организационни въпроси

 • По кое време бихте искали да се проведе обучението на служителите?
 • Възможно ли е да се организира обучение в почивните дни или през седмицата, така че персоналът не се отвлича от решението на текущите задачи?
 • Разполагате ли с аудитория за провеждане на тренинги( комфортно, проветриво помещение с възможност за подреждане на столове)?
 • Имате ли техническите средства за провеждане на тренинг: флипчарт с листове, маркери, проектор, тонколони)?

This is mainly because erectile dysfunction in men has become a common menace that needs to be dealt with, im 27 yr old and i was suffering from cold 3 weeks ago. Thus, the right conversation from physicians will provide you the ideal dimensions of this pill or which further expands blood flow to the P*nis, mixed under thorough supervision and for now, stay tuned for an exclusive interview Generic Levitra 20mg with Daisy Pruthi.

 

Стандартни теми за корпоративни тренинги

По-долу са основните теми на тренинги с кратко описание.

Изберете тема, която ви интересува от списъка с тренинги. За да получите по-подробна информация за програмата.

Във всеки случай, окончателната програма за тренинга ще бъде изготвена след разговор с вас, като се вземат предвид целите, спецификата на вашата компания и особеностите на членовете на групата.