Реорганизация на системата на продажба

Реорганизация на системата на продажба 

Реорганизация на системата на продажба е услуга, която в хода на своята реализация използва редица последователни алгоритми, насочени към провеждане на съществуващите пазарни поделения, както и предвиждащи запазване на текущия обем продажби в компанията.

Главната особеност на тази услуга – е разработването и внедряването на мероприятия позволяващи компанията да минимизира възможното намаляване на обема на продажбите.

Тази услуга има формата на реализация в зависимост от конкретната ситуация на клиента.

Какво трябва да знаете?

  • За да се извърши реорганизация е важна не скоростта, а последователността на провеждане на промените.
  • Независимо от степента на промените, във всички случаи има място съпротивлението на персонала относно бъдещите промени.
  • Провеждане на реорганизация на системата за продажба засяга не само отдела по продажби. Реорганизацията на отдела по продажби е отделна услуга.

В кои случаи тази услуга е ефективна?

  • Когато при извършване на промените има опасност от намаляване обема на продажбите.
  • Когато в хода на промените ще се променя модела на продажби, например, преминаване от продажби на едро към дистрибуция.
  • Когато е ясно, че е необходимо да се направят промени, но няма специалисти, които могат да ги осъществят.
  • Когато има специалисти в компанията, които са готови да осъществят промените, но се нуждаят от помощ в осъществяване на тяхната работа.
  • Не провеждане на реорганизация на търговския отдел в компанията.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?