Стратегически сесии за активизиране и увеличаване на продажбите

Стратегически сесии за активизиране и увеличаване на продажбите

Провеждане на стратегически сесии за растежа и развитието на бизнеса, увеличаване и активизиране на продажбите

С какво Ви се налага да се сблъсквате в развитието и управлението на бизнеса:

 • Имате обща неудовлетвореност от бизнес ситуацията? Продажбите в компанията не растат? Прираста на нови клиенти е преустановен?
 • На ясно сте с проблемите в бизнеса, но нямате готови решения? Работата на маркетинга у продажбите е неефективна? Персонала на компанията не е лоялен, лошо мотивиран, има голямо текучество на кадри? Конкурентите активно стесняват вашата ниша на пазара?
 • Трябва да се вземе важно стратегическо решение, насочено към развитието на бизнеса и продажбите в компанията? Стартиране на нов продукт или услуга? Въвеждане на нови пазари и нови региони? Инвестиране на пари в нови производствени или бизнес проекти?

Ние предлагаме един универсален формат за решение на дадените задачи с участието на Консултанти от нашата компания:

Групов формат на работа за търсене на отговори и решения на актуални въпрос и проблеми, свързани с развитието на бизнеса. Стратегически сесии за ръста и развитието на Компанията и продажбите.

Пример за използване на този формат ( стратегически сесии):

Стратегически сесии за търсене и реализация на направления по активизиране у увеличаване на продажбите в Компанията, сесии за търсене на точки на ръста на продажбите.

Компанията – клиент ( пазар B2B, производство на промишлено оборудване и инженерни услуги) е изправена пред спад в динамиката на растежа на продажбите. Вътрешният анализ и усещането на собственика за бизнеса свидетелстват за това, че маркетинга в компанията не е ефективен, и съществено по-слаб от преките конкуренти. Продажбите в компанията са построени по „пасивен“ модел, само на входящи обаждания.

Как беше построена работата по проекта за провеждане на стратегическите сесии:

Въведение в проекта: Проектът започна с предварителна диагностика на системите и маркетинга  и продажбите в компанията, по които бяха проведени интервюта със собственика и ключови служители. Обсъждане на основните тенденции в развитието на компанията, на пазара, изследване дейността на основните конкуренти. Готови са  първоначалните заключения относно очакванията на клиента.

Етап 1. Провеждане на базова сесия ( 1 ден)

 1. Формиране на работна група и разпределение на ролите в групата.
 2. Определяне на целите на целия проект.
 3. Определяне на очакваните резултати.
 4. План за работа и действия по този проект.
 5. Поставяне на задачи за периода между сесиите.

Междусесийната работа (3-10 дни) с утвърдени въпроси и задачи. Подготовка и изучаване на информацията.

Етап 2. Провеждане на стратегическа сесия по формулиране на идеи и направления ( 1 ден)

 1. Представяне и обсъждане на информацията, подготвена в рамките на работата между сесиите.
 2. Генериране на идеи и насоки за възможни действия. Първоначалната оценка на участниците.
 3. Списък на направления и идеи, които са били разисквани и допуснати.
 4. Разпределяне на задачи от списъка на участниците в работната група за подробно описание и обосновка.

Междусесийната работа (3-10 дни) с утвърдени въпроси и задачи. Подготовка на описания и обосновки на утвърдените идеи и направления.

Етап 3. Провеждане на сесии по защита и обосновка на идеите и направленията

 • Представяне и защита на отговорните участници в работната група на идеи и направления.
 • Одобряване или подготвяне на списък със забележки/коментари ( ако е необходимо).
 • Приемане на окончателния списък от действия и мерки за прилагане.
 • Формиране на календарен план за реализация на утвърдените действия и мероприятия.
 • Подписването на вътрешен протокол за резултатите и постигнатите споразумения.

Пост сесийна работа ( сроковете зависят от задачите в генералния план) по утвърдените действия и мероприятия.

Резултати от проекта:

 1. Подробен анализ на ситуацията в компанията в маркетинговия отдел и отдел продажби на компанията (слабости и неизползвани ресурси).
 2. Отчет по резултатите от изучаване на конкурентите със списък инструменти и технологии на маркетинга и продажбите, които се препоръчват дружеството да заимства за работата на компанията.
 3. Новата структура на отделите Маркетинг и Продажби с описанието на нови щатни единици, които трябва да се появят в компанията.
 4. Подробните функционални карти за служителите на маркетинг и продажби „ как трябва да бъде“ ( какви задачи и кога сътрудниците трябва да ги изпълняват).
 5. Календарен генерален план за изпълнение на всички планирани дейности и събития.
 6. Препоръки и ръководни документи по конкретни въпроси и задачи на генералния план ( мотивация на персонала, ценообразуване, брандинг, реклама, PR).

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?