Създаване на отдел по продажби от нула

Създаване на отдел по продажби от нула

Ако не сте запознати с технологията на изграждане на системата за продажби, т.е. вие на практика започвате от нулата, ще мине не една година за придобиване на опит, необходим за самостоятелно осъществяване на процеса. Изводът е ясен. По-лесно е да се обърнете към специализирана компания, което свободно се ориентира в тази сфера.

Схема на работа

Проектът за създаване на отдел продажби от нулата е свързан с развитието на индивидуална програма за всеки клиент, който се състои от няколко етапа, а именно:

1. Подготвителен етап

  1. Попълване на бриф, определянето на заявката, описание на всички изисквания на заявителя, сключване на договор.
  2. Одит на съществуващата система за продажби. (Анализ на профила на компанията Условията зависят от текущото състояние на нещата във фирмата).
  3. Анализ и оценка на персонала по продажбите (ако има такъв).

2. Първи етап

1. Разработка на технологиите на продажби (създаване на отдел продажби до ключ предполага разработката на книги, скриптове, шаблони, търговски оферти и много друго, в това число, при необходимост и дизайн).

2. Разработване на система на ключови показатели за ефективност на работата на мениджърите по продажби, в това число и системата за контрол и управление на продажбите (важно е да се разбере, че при създаване на отдела по продажби от нула или създаване на отдел по продажби до ключ, е необходимо плътно да се контролира работата на мениджърите по продажби на всеки етап от жизнения цикъл на продажбите).

4. Разработване на унифицирани стандарти за мениджърите по продажби (всеки член на екипа трябва да работи в полза на компанията, постигайки взаимодействие с другите сътрудници).

5. Развитие на системата от материални и нематериални мотивации на персонала по продажбите (ефективността на работата на всеки мениджър зависи от това, до колко е мотивиран за работа. Създаване на отдела по продажби от нула изисква разработката на такава система за мотивация също от нулата).

3.Втори етап

1. Избор на мениджъри по продажби (първо при създаване на отдела по продажби от нула се търси подходящ началник на отдел продажби, след който се избира и екипа).

2. Оформление на мениджърите по продажби.

3. Обучение на мениджърите по продажби (създаване на ефективен екип. При създаване на отдела по продажби до ключ се провеждат редица тренинги).

4. Трети етап

1. Внедряване на всички разработки.

2. Разработване на рекламна кампания и пълноценна система за придвижване (при необходимост и ако иска клиента).

3. Проектни консултации и одит (последващо съпровождане на екипа).

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?