Създаване на шаблони и алгоритми на продажба

Създаване на шаблони и алгоритми на продажба

Всеки продукт или услуга са уникални по своите потребителски качества.

За всеки продукт или услуга има свой смислов маркетингов подход при продажба. И колкото по-добре е обмислен алгоритъма на продажбата на всички етапи, толкова резултата е по-голям.

 По смисъл всички етапи трябва да бъдат детайлно разработени и представени в единен алгоритъм. Това опростява процеса на работа, опростява процеса на обучение на сътрудниците, опростява процеса на атестация на кадрите.

В процеса на създаване на алгоритъма за продажба има няколко особености:

 1. Той трябва да се създава от човек, който от вътре знае принципите на продажби на всички етапи. Тук е важна и теоретичния и практически опит, както на етап търсене на клиенти, така и на етап входа на клиента, така и на етапа на провеждане преговори и сключване на сделки.
 1. Той трябва да се създава от човек ,който има опит в писането на ръководства за отделите по продажби.
 1. Да го създава човек, който може професионално да обоснове прилагането ан дадения инструмент за сътрудниците вътре в организацията.

Как се създава този инструмент?

 • Подробно проучване на продукта и неговата схема за насърчаване.
 • Разработване на маркетингови решения за неговото популяризиране.
 • Изработване на входни точки към клиента.
 • Разработване на начини за диагностициране на клиента.
 • Разработване на начини за загрявка на клиента.
 • Разработване на начини за стимулиране на клиентите.
 • Създаване на речевите единици за всеки етап.
 • Набор на текста по всички етапи, редактиране и оформление на ръководството.
 • Представяне на персонала и създаването на схема за въвеждане в работния процес.
 • Обучение на служителите за неговото използване.
 • Атестация на сътрудниците и мониторинг на резултатите на внедряване.
 • Създаване на единен график за усвояване на навиците.
 • Определяне на ключовите фигури, отговорни за контрола и внедряването.

 

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?