Маркетинг

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ: МАРКЕТИНГ

 1. 1
  8 типа клиенти. Как да мотивираме към покупка

  Известни са ни около сто типа различни купувачи, но най-много ни допада работата с клиентите на основа поведенчески фактори. Ще ви покажем класификация на 8 типа купувачи и доказани методи, които влияят на решението им за покупка …

  Прочетете повече

 2. 2
  Как да получим лоялни клиенти

  Обикновено се смятат за лоялни клиентите, които правят повторни покупки. Въз основа на това убеждение, всички програми за лоялност са предназначени да помогнат с отстъпки, бонуси или други специални оферти за мотивиране на клиентите да направят повторна покупка...

  Прочетете повече

 3. 3
  Как да създадем работеща програма за стимулиране на продажбите

  Доволни ли сте от резултата на своите програми за стимулиране на продажбите? Производителите и дистрибуторите често използват тази техника, в опит да се разработи уникална мотивационна оферта за продажба на конкретни продукти или услуги. Една от грешките …

  Прочетете повече

 4. 4
  100 маркетингови идеи за бизнеса

  Тези 100 маркетингови идеи прилагат повечето канадски предприемачи за развиване на своя бизнес. Ще отбележим, че това не са маркетингови идеи, а елементи на сценарий за действие на компанията на целевия пазар. Тези елементи с успех могат да се използват за решение на тактически маркетингови задачи

  Прочетете повече

 5. 5
  100 метода на успешната продажба от Левинсън

  Вие инвестирате време, енергия и въображение , а в замяна получaвате много пари – казва Levinson – „партизанският маркетинг“ е превърнал търговията от изкуство в наука. В нейната основа лежат законите на човешкото поведение…

  Прочетете повече

 6. 6
  100 способа да увеличим обема на продажбите

  Сега ще узнаете 100 способа за увеличаване на обема на продажбите от Kelley Robertson, които той описва в книгата си «Stop, Ask & Listen. How to welcome your customers and increase your sales» (Спри, попитай и слушай. Как да посрещнеш своите клиенти и да увеличиш продажбите)...

  Прочетете повече

 7. 7
  30 нискобюджетни маркетингови метода за увеличаване на продажбите

  Тези 30 нискобюджетни маркетингови методи за увеличаване на продажбите можете да прилагате практически във всеки бизнес. Те са достатъчно прости и изискват от вас само малко време за тяхното внедряване…

  Прочетете повече

 8. 8
  19 тайни за изключително резултатни продажби

  Повечето продавачи са претоварени от информация за своите продукти и се стремят да научат за тях колкото може повече. Несъмнено, вие трябва да знаете за продуктите си, но само това не е достатъчно…

  Прочетете повече

 9. 9
  37 правила за успешната комуникация

  Дейл Карнеги е един от основателите на теорията на комуникацията, научните изследвания на психолозите по онова време в практическата област, разработил е своя собствена концепция за безконфликтна и успешна комуникация …

  Прочетете повече

 10. 10
  49 принципа на директните продажби

  Както знаете, директните продажби са този вид търговия, когато продажбата на стоки се извършва чрез индивидуални контакти. Директните продажби включват демонстриране на стоката и препоръки за използването и, дават възможност …

  Прочетете повече

 11. 11
  Как да увеличим продажбите с помощта на видеомаркетинга

   

  Според статистиката 64-85% от зрителите най-често купуват след като видят рекламен клип. Това се случва, независимо от местоположението и демографската принадлежност на клиентите. Как да използвате ефективно видео технологията в продажбите, ще научите сега…

  Прочетете повече

 12. 12
  Влиянието на групите и груповите комуникации на поведението на потребителите

  Всеки от нас попада под влиянието на референтна група, което може да се прояви в три форми…

  Прочетете повече

 13. 13
  Модел на потребителско поведение – фактори, фази, типове

  Всеки ден потребителите вземат многество решения за това, какво да купят. Продавачите изучават потребителите поради факта, че те трябва да вземат решения за това какво, къде и колко да продадат…

  Прочетете повече

 14. 14
  Специфични особености при продажбата на мебели

  Изследванията показват, че при закупуване на мебели клиентите разглеждат средно 4-7 магазина преди да вземат решение. И както сочи практиката, големината на асортимента или нивото на цените в посещаваните магазини много слабо се отразява на тази цифра…

  Прочетете повече

 15. 15
  Процесът на вземане на решения от клиента

  Процесът на вземане на решения от клиента обикновенно преминава през определени етапи. Три такива етапа имат място до приемане на решението, а четвъртия настъпва след като решението е взето. Тези етапи са различни дори при осъществяване на прости сделки…

  Прочетете повече

 16. 16
  Как и защо хората купуват?

  Ще разгледаме основните етапи от процеса на избор от клиентите в магазина и купуването на стоки. Когато ще говорим за етапите на процеса на покупките, помнете, че клиентите не е задължително да минат през всички етапи в този ред. Например, отначало клиента решава…

  Прочетете повече

 17. 17
  Психофизиология на потребностите

  В цялостната поведенческа реакция на всеки жив организъм, потребностите, мотивацията и емоциите са в неделимо единство, въпреки, че съдържателно, и експериментално те могат да се разделят, тъй като отразяват активността на дори и тясно взаимодействащи, но специализирани отдели на централната нервна система…

  Прочетете повече

 18. 18
  Как купуват мъжете и жените?

  Мъжете и жените се различават практически във всичко, така, че те не трябва еднакво да извършват и покупки. За мъжете е прието да се мисли, че не обичат да ходят по магазините и го правят много рядко. В резултат на това общественно мнение, цялата търговска система …

  Прочетете повече

 19. 19
  Модели на потребителско поведение

  Типове поведения на потребителите при приемане на решения за покупка

  Поведението на потребителя значително се променя в зависимост от това, каква стока купува. Колкото по-сложно е приемането на решение за покупка, толкова повече купувачите са необходими и толкова по-внимателно се държи потребителя…

  Прочетете повече

 20. 20
  Теория на потребителското поведение

  Ежедневно потребителите вземат много решения за това, какво да купят. Повечето големи компании изследват процеса на вземане на решения за покупка, за да разберат: какво, къде,как и защо купуват потребителите…

  Прочетете повече

 21. 21
  Фактори, определящи чувствителността на клиентите към нивото на цените

  Оценките на икономическата стойност на продукта са достатъчни, за да оправдаят цената само тогава, когато ние се занимаваме с високо квалифицирани и опитни купувачи (например, снабдители на големи фирми)…

  Прочетете повече

 22. 22
  Културните ценности в потребителското поведение

  Културните ценности са значим фактор за реакциите на потребителите на маркетинговите стимули. Постигането на специфична реакция, или желано поведение на потребителите , предполага знанието за специфичните културни ценности и умението да се използват…

  Прочетете повече

 23. 23
  Психо графика – фактори, влияещи върху поведението на потребителите

  Въпреки ,че терминът „психо графика“ включва в себе си стотици параметри, които формират нашето вътрешно „аз“, най-актуалните области за реклама и маркетинг са следните: възприятие, обучение, мотивация, отношение, личност и стилът на живот…

  Прочетете повече


Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont