100 способа да увеличим обема на продажбите

100 способа да увеличим обема на продажбите

 uvelichavane-na-prodajbite

Сега ще узнаете 100 способа за увеличаване на обема на продажбите от Kelley Robertson, които той описва в книгата си ,,Stop, Ask & Listen. How to welcome your customers and increase your sales” (Спри, попитай и слушай. Как да посрещнеш своите клиенти и да увеличиш продажбите).

 1. Първото правило в живота: развивайте и поддържайте позитивна настройка. Вашият успех в продажбите и живота ви зависи от това.
 2. Познавайте и разбирайте своите продукти (услуги) . Бъдете експерт по тях.
 3. Практикувайте вашата презентация, участвайте в ролеви игри по продажби и записвайте видеокасети със свои изказвания, ако е възможно.
 4. Въвличайте вашите клиенти. Включвайте ги в процеса на продажба. Не ги оставяйте пасивни наблюдатели.
 5. Разберете името на вашия клиент и го озвучавайте в процеса на разговора.
 6. Формирайте доверие към себе си ще в самото начало на запознанството. Задавайте ефективни въпроси и активно слушайте отговорите на вашите клиенти и разберете техните проблеми.
 7. Поддържайте зрителен контакт по време на презентацията или продажбата.
 8. Разберете колкото се може повече за конкурентите си.
 9. Бъдете наясно с потенциалните проблеми в преговорите и подгответе възможни отговори.
 10. Проверете използваните инструменти за продажби от преди. Знайте, че можете да ги приложите пак в продажбите.
 11. Получите пълна информация засвоите клиенти, като им задавате въпроси.
 12. Научете се да се отпускате, да дишате дълбоко, медитирате, използвайте положителна автонастройка.
 13. Научете стъпковите модели на продажба и ги прилагайте всеки ден.
 14. Управлявайте своето време правилно. Инвестирайте го за придвижване на бизнеса.
 15. Почивайте толкова, колкото е необходимо, за да възстановите физическата и психическа активност.
 16. Използвайте свой собствен стил-не имитирайте никого.
 17. Използвайте свои собствени думи – не четете по памет.
 18. Поставете се на мястото на клиента.
 19. Предположете, че клиента е на ваша страна.
 20. Кажете на вашите клиенти, че имате нужда от малко време, за да удовлетворите техните потребности.
 21. Идентифицирайте страховете си. Класифицирайте ги като управляеми или неуправляеми, и се научете да им се противопоставяте…

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 4 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 141006

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи