Теория на потребителското поведение

Теория  на потребителското поведение

potrebitelsko-povedenie-teoria

Модел на потребителското поведение

Поведението на индивидуалния потребител – това е поведение на крайния потребител, купуващ стоки и услуги за лично потребление.

Потребителски пазар съвкупност от всички индивидуални купувачи, както отделните, така и домакинствата, купуващи стоки и услуги за лично потребление.

Ежедневно потребителите вземат много решения за това, какво да  купят. Повечето големи компании изследват процеса на вземане на решения за покупка, за да разберат: какво, къде, как и защо купуват потребителите.

Видове потребители. Индивидуални потребители

Основната фигура в бизнеса е потребителят. Да се разбере, кой е потребителя и какъв се явява той за фирмата, е важен въпрос в разработката на цялата маркетингова програма. На потребителя не са му нужни само стоките или услугите на фирмата, той трябва да реши стоящите пред него проблеми и да удовлетвори потребностите. Потребителя иска професионалистите да решат стоящите пред него проблеми и да удовлетворят неговите желания. Съвременния потребител предявява и нови желания, не само до решаване на проблемите при покупката на стоката, но за него е важен и процеса , как ще протече това. За потребителя има важно значение достъпността до фирмата  за контакти, желанието за общуване, удобство на процеса при придобиване на стоката и услугата, допълнителните ползи, които може да даде фирмата в този процес.

Терминътповедение на купувача може да се определи като поведение, проявявано от купувача в процеса на търсенето, избора, покупката, използването, оценката, използването на продукти, услуги и идеи, които могат да отговорят на нуждите на клиентите. Има цяла поредица от принципи за информация от потребителите. Преди всичко, изучаването на приложни поведенчески науки  е добър начин да се разбере поведението на потребителите. Поведението на потребителите е сложен и многостранен процес и за неговото изучаване е необходимо използването на интердисциплинарен подход – техники и методи, които се използват в психологията и социологията. Изследванията могат да се провеждат чрез използването на различни методи на наблюдение  поведението (експерименти, използване на социологически изследвания, анкети, интервюта и др.). Целесъобразно също е изучаването на отделните стадии на процеса вземане на решения за покупки.

Индивидуални потребителиотделни лица и домакинства, купуващи или придобиващи стоки и услуги за лична консумация. Моделът  за приемане на решения за покупка е представена…

Допълнителна информация
Цена 20 лева
Приблизителен обем, страници 7 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 141020

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи