Културните ценности в потребителското поведение

Културните ценности в потребителското поведение

kulturni-cennosti-v-potrebitelskoto-povedenie

Културните ценности са значим фактор за реакциите на потребителите на маркетинговите стимули. Постигането на специфична реакция, или желано поведение на потребителите , предполага знанието за специфичните културни ценности и умението да се използват.

За всяко общество е присъщ свой набор от ценности и техните приоритети. Ценностите се класифицират по критерии за насоченост. Класификационната система включва три групи културни ценности – ориентирани на другите (other-oriented values), ориентирани на средата (environment-oriented values) и ориентирани на себе си (self-oriented values). Културните ценности, имащи най-голямо въздействие върху потребителското поведение могат да бъдат отнесени към една от трите общо групи.

  • Ценности ориентирани на другите отразяват възгледите на обществото в подходящо съотношение на лица и групи в обществото. Тези отношения оказват значимо въздействие на маркетинговата практика. Например, ако обществото цени колективната дейност, потребителите ще гледат другите за ориентация в решенията за покупки и няма да реагират добре на промъкващото се „аз ще бъда индивидуален“.
  • Ценности ориентирани на средата показват отношението на обществото към собствената си икономическа, техническа и физическа среда. Маркетинговите програми, разработвани за общество, подчертаващо в отношението си  към своята среда  решението на проблемите, способността  му да рискува и ориентирано на изпълнение/резултати, се различават от маркетинговите програми за фаталистичното, ориентирано на безопасност и статус-ориентирано общество.
  • Ценности ориентирани на себе си отразяват ценности и подходи към живота, които се смятат за желателни за индивидуалните членове на обществото. Тези ценности също са значими за маркетинга. Например, даване и използване на кредит в значителна степен определя позициите на обществото по отношение на ценностите на отлаганото или незабавно удовлетворение.

По-долу ще разгледаме списък от 21 ценности, значими в повечето култури на индустриално развитите страни. Повечето стойности са показани като дихотомия (т.е. „материални“ срещу „ нематериални‘, но това не означава ситуация „или/или“.

Културни ценности, отнасящи се към потребителското поведение

  1. Ценности ориентирани на другите
  • Индивидуализъм/Колективизъм. Цени ли се индивидуалната активност и инициатива повече от колективната активност и комфортност?
  • Йерархия/Мрежа. В какъв тип взаимоотношения с другите хора вижда себе си преди всичко човека на дадената култура? В йерархията на властта или мрежа от отношения, където хоризонталните връзки често са по-важни от вертикалните?

Подчинение/Партньорство. Човешката дейност се основава на …

Допълнителна информация
Цена 20 лева
Приблизителен обем, страници 7 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 141022

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи