100 маркетингови идеи за бизнеса

100 маркетингови идеи за бизнеса

 marketingovi-idei

Тези 100 маркетингови идеи  прилагат повечето канадски предприемачи за развиване на своя бизнес. Ще отбележим, че това не са маркетингови идеи, а елементи на сценарий за действие на компанията на целевия пазар. Тези елементи с успех могат да се използват за решение на тактически маркетингови задачи.

 

Планиране

Планирането е един от начините за разпределяне на ресурсите за постигане на целите и действията в бъдеще.

  1. Актуализирайте или направете маркетингов план . Маркетинговият план обикновено се съставя за една година. Оптималния период за внасяне на малки корекции е един път на тримесечие.
  2. Преразгледайте или проведете анализ на пазара. Защо е необходим на директора по продажби качествен анализ на пазара? За да разбере кои са вашите клиенти, какви са техните най-важни потребности, какви изводи трябва да бъдат направени и какви решения да бъдат приети по отношение на продукцията, нейните цени, системите за продажба, комплекса за придвижване и т.н.
  3. Проведете фокус-група. Това е оптималния вариант за качествено изследване при малки бюджети.
  4. Създайте уникално търговско предложение.
  5. Определете своята целева аудитория и ниша.
  6. Разширете своята гама от продукти и услуги. Има смисъл да се отделя перспективна група стоки, провеждайки качествена и количествена оценка по методиката ABC-XYZ анализ.

Маркетингови материали …

 

Допълнителна информация
Цена 15 лева
Приблизителен обем, страници 5 страници
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист 60 лева/час
Идентификационен код 141004

 

Вижте още …

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи