Мениджмънт

25Oct 2012
konflikti

В реалното управление фигурата на ученият, на експерта не е така важна колкото фигурата на ръководителя, дори не толкова образован, но владеещ изкуството да управлява хората, да умее да разрешава различните конфликти между ……

25Oct 2012
menidvyrska-kompetemtnost

Осъществяването на ефективно ръководство в съвременните социално-икономически условия изисква от ръководителите високи компетенции не само по организационните, икомомически и юридически …

25Oct 2012
psohologia

Предприемачеството е една от сферите в живота на човека, където се проявяват неговите най-добри качества: инициатива и стремеж към новото, творчество и решителност, острота и чувствителност във възприемането на света и …….

25Oct 2012
menidvyrska-kompetentnost

Курсът съдържа инструменти, модели и методи от практическата психология които се използват в управлението от ръководителите на предприятия и подразделения на различни нива.

25Oct 2012

Курсът е предназначен за запознаване с механизма на реализация стратегията на организацията чрез построяване и използване на Балансираната Система Показатели /Balanced Scorecard/ като дългосрочен инструмент за стратегическо управление.

25Oct 2012

Базов курс ,,Мениджърска компетентност“ Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри Програма на курса: Решенията в  мениджмънта Понятие и вид  управленски  решения Класификация на решенията Изисквания  към качеството на управленски решения Психологическите аспекти при вземането на  решения Психологическите феномени в процеса вземане на решения Индивидуалните качества на мениджъра Стилът на  ръководство в процеса  вземане на решения. Моделът […]

19Oct 2012
Мениджърска компетентност

Базов курс ,,Мениджърска компетентност“ Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри                     Програма на курса: Въвеждане в психологията на  професионалната  дейност Предмет, задачи и методи на  психологията  на  професионалната  дейност Класификация и особености при  използването  на методите на  психологията  на  професионалната  дейност   Трудовата  мотивация и удовлетворението от  […]

  • 1
  • 2