Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри

Мениджърска компетентност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този  курс  се основава на идеята, че в съвременните условия “резултативен мениджмънт” и “иновационен мениджмънт” по същество са синоними.

Минаха тези дни, когато мениджърите бяха доволни от състоянието на нещата  и беше достатъчно нормалното водене на организацията по познатия начин, понякога чрез леко корегиране на курса. Основната задача пред мениджърите в момента е да се повиши качеството на услугите, предоставяни на потребителите, въпреки строгите ресурсни ограничения и постоянно растящото търсене.

За решаването на този проблем е необходимо мениджмънтът да се ориентира не към запазване на статуквото (както може е да било в миналото), а към стимулиране на промени и насърчаване на иновациите.

 

В първите три части  на тренинга се описват методите за планиране и осъществяване на промени.

В първата част се обсъжда диагностиката. Ако промяната, която трябва да извършите, е планирана от горестоящите мениджъри, Вие не трябва да се занимавате с диагностиране и този раздел представлява за Вас чисто познавателен интерес. Въпреки това, ако  искате да направите промени, прочетете особено внимателно този раздел. Без цялостна диагностика, Вие можете да се окажете в неудобното положение и ще забележите, че променяте не това, което трябва, или решавате несъществуващ проблем.

Втората част основно разглежда “инструментариума” за опознаване на сегашната ситуация, който ще Ви помогне да разберете какво трябва да се промени.

Третият раздел изследва процеса на промени, стадии или фази, които Вие трябва да минете, осъществявайки преобразувания, и методите, които можете да използвате за всеки един от тези стадии.

Алтернативен модел – модел на органичен процес на промените е описан в четвъртият раздел.

Учебната ситуация, която е свързана с управление на промените, е представена в последния раздел. Вие можете да видите визуално прилагането на методите, описани в първите четири точки на модула.

Програма на курса:

 1. Диагностика на промените
 • Диагностичен модел
 • Факторен анализ
 • SWOT – анализ
 • Избор на стратегия за провеждане на промените

 

 1. 2. Анализ на вътрешните елементи на организацията
 • Култура организации
 • Структура организации
 • Персонал организации

 

 1. 3. Модели и инструменти за провеждане на организационни промени

 • Анализ на силовите полета
 • Картография на обкръжението
 • Планиране на привързаността
 • Уравнението на промените
 • Триетапният модел на Курт Левин

 

 

 1. 4. Съпротивление на промените

 • Причини за съпротивлението на промените
 • Стратегии за преодоляване съпротивлението на промените

 

 

 1. 5. Казуси

 • Болница
 • Камбарийско училище

 

6. Разбиране на текущата ситуация

 • Анализ на силовите полета
 • Картография на обкръжението
 • Планиране на привързаноста
 • Уравнението на промените
 1. Процеса на промени
 2. Модел на органичният процес на промени
 3. Учебна ситуация

 

В настоящото време приоритет е да се повиши качеството на услугите, предоставяни на потребителите, вътрешни и външни, независимо от суровите ресурсни ограничения и постоянно растящото търсене. Това решение е необходимо, за да се насочи ръководството не към запазване на статуквото (както може да е било в миналото), а на стимулиране на  промените и насърчаване на иновациите. В модула се описват методите за планиране и осъществяване на промени и се обсъжда диагностирането. Без цялостна диагностика Вие, по-късно, можете да откриете, че променяте това, което не би трябвало да променяте, или решавате несъществуващ проблем. Изследва се процесът на промени, стадии или фази,  които  трябва да преминете, осъществявайки промени, и методи, които  можете да използвате на всеки от тези стадии. Разделът, който е посветен на “инструментариум” за познаване на сегашното положение, ще Ви помогне да определите какво трябва да се промени. Вие ще можете да анализирате учебни ситуации, като се възползвате от идеи и инструменти, описани в първите раздели.

 

Поръчайте обучение ТУК !

 

——————————————————————————————————————————-

Още интересни статии по темата:

Стилове на ръководство .

Правила за провеждане на организационните промени .

——————————————————————————————————————————–

Актуални тренинги и обучения по темата:

Лидерство: ефективното управление на персонала .

Практическата психодиагностика в бизнеса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Разбиране на текущата ситуация
 • Анализ на силовите полета
 • Карография на обкръжението
 • Планиране на привързаноста
 • Уравнението на промените
 1. Процеса на промени
 2. Модел на органичният процес на промени
 3. Учебна ситуация

 

 

В настоящото време приоритет е да се повиши качеството на услугите, предоставяни на потребителите, вътрешни и външни, независимо от сурови ресурсни ограничения и постоянно растящото търсене. Това решение е необходимо за да се насочи ръководството не към запазване на статуквото (както може да е било в миналото), а на стимулиране на  промените и насърчаване на иновациите. В модула се описват методите за планиране и осъществяване на промени и се обсъжда диагностирането. Без цялостна диагностика, Вие, по-късно, можете да откриете, че променяте това, което не би трябвало да променяте, или решавате несъществуващ проблем. Изследва се процесът на промени, стадии или фази,  които Вие трябва да преминете, осъществявайки промени, и методи, които Вие можете да използвате на всеки от тези стадии. Разделът, който е посветен на “инструментариум” за познаване на сегашното положение, ще Ви помогне да определите какво трябва да се промени. Вие ще можете да анализирате учебни ситуации, като се възползвате от идеи и инструменти, описани в първите раздели.