Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри

Мениджърска компетентност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма на курса:

Въвеждане в психологията на  професионалната  дейност

 1. Предмет, задачи и методи на  психологията  на  професионалната  дейност
 2. Класификация и особености при  използването  на методите на  психологията  на  професионалната  дейност

 

Трудовата  мотивация и удовлетворението от  труда

 1. Характеристика  и функции  на трудовата  мотивация
 2. Характеристика на  мотивационите  теории

 

Психологически  анализ на  професионалната  дейност

 1. Основни  положения на  психологическата  теория  на  дейността
 2. Классификация на  профессиите и обща характеристика на  професиограмите

 

Придобиване на  профессионализъм

 1. Обща характеристика на  понятието  професионализъм. Страни  и нива на  професионализма
 2. Характеристика  на  стадиите на  професионализация

 

Операционална та  сфера на  професионализма

 1. Характеристика  на  операционалните  сфери на  професионалната  дейност
 2. Характеристика  на компонентите на  операционната  сфера

 

Психологически е компоненти  на  производителният  труд

 1. Условия за  оптимизация  на  производителният  труд
 2. Психическите процесси  и производителният  труд
 3. Психомоторика и оптимизация на оръдията на  труда

 

Професионалната  адаптация на  личността

 1. Психологическата  същност  на адаптацията
 2. Особености на професионалната  адаптация

 

Психология  на безопасността  на  труда

 1. Същност на безопасността  и безаварийността  на труда
 2. Практическите аспекти при  обезпечаване  безопасността и безаварийността

 

Разработка и вземане на  управленски  решения  в професионалната  дейност

 1. Управленските решения и технологията  на тяхното използване
 2. Ефективността от вземането  на   управленски решения

 

Управление  на човешките ресурси в професионалната  дейност на  мениджъра

 1. Управление на  груповите процеси и особености  в управлението на екипите в  организацията
 2. Същност, видове, причини на  конфликтите  и  управлението  им  в организацията.

 

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————-

Още интересни статии по темата:

Как да подобрим концентрацията си?

Well-being – една сравнително нова дисциплина в психологията .

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Социология и психология на управлението .

Психология на деловото общуване .