Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри

psohologia

Предприемачеството е една от сферите в живота на човека, където се проявяват неговите  най-добри качества: инициатива и стремеж към новото, творчество и решителност, острота и чувствителност във възприемането на света и способността да рискува, устойчивост на стрес и ентусиазъм, независимо от неизбежните грешки и загуби. Именно в предприемачеството най-ясно се усеща значимостта на психологическата  компетентност на човека, неговата способност да разбира себе си и другите, да поема отговорност.

Курсът ,, Психология за предприемача“ се състои от две части, всяка от които акцентира вниманието на участниците върху самите себе си.

Първата част , ,,АЗ‘‘-ът като субект на предприемаческата дейност“ психологическият материал се дава чрез описването на самият себе си и построяване на АЗ-образа в рамките на психологическите характеристики, с  подчертаването на такива значими за предприемача качества, като особеностите на темперамента и характера.

Във втората част ,, Предприемачът  в ролята на ръководител“ психологическият материал се поднася чрез описването на себе си в междуличностното общуване с другите хора.

 

Програма на курса:

,,АЗ‘‘-ът като субект на предприемаческата дейност

 • ,,АЗ“ образът и съставните елементи  на  неговата структура
 • Нива на описване на психологическите качества
 • Темпераментните прояви на психологическите качества
 • Характер и характерните особености на личността
 • Жизненият сценарии
 • Психологическа възраст
 • Психологическите нагласи и емоционалната устойчивост

 

Предприемачът  в ролята на ръководител

 • Психологическите изисквания предявявани към специалистите
 • Психологическо доминиране
 • Разногласия и конфликти
 • Психологическата цена на твърдото ролево общуване
 • Индивидуалният стил на дейност
 • Приложение.

Раздел: Обучения

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————-

Още интересни статии по темата:

Методиката „ТАЕН КЛИЕНТ” – Най-ефективният инструмент за увеличаване на клиентите.

Характеристики на лидера .

——————————————————————————————————————————-

Актуални тренинги и обучения по темата:

Майсторството на продажбите: Курс за напреднали .

Практически аспекти при воденето на преговори .