Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри

menidvyrska-kompetentnost

Курсът съдържа инструменти, модели и методи от практическата психология, които се използват в управлението от ръководителите на предприятия и подразделения на различни нива.

Първата част ,,Психологически особености в управлението на персонала“ съдържа  концепциите и методите на психологията в рамките на управление на персонала. Разглеждат се методи за наемане и подбор на персонала, планиране и организация  обучението на сътрудниците, мотивацията и стимулирането на персонала, делегирането на пълномощия и организирането на дейността, както и въпроси, засягащи създаването на необходимият психоклимат в организацията.

Втората част ,,Психологическата култура в мениджмънта“ разкрива особеностите на личната дейност  на  мениджъра – управление на личностните убеждения с цел повишаване ефективността на дейността на предприятието, воденето на преговори, въздействието на групи по време на съвещание, създаване на собствен имидж и стил, личната екология на ръководителя.

 

Програма на курса:

Психологически особености в управлението на персонала

 • Методи за подбор и наемане на персонал
 • Грамотното построяване на социализацията
 • Планиране и организация обучението на сътрудниците
 • Мотивация и стимулиране на персонала
 • Използването на конструктивни конфликти и тяхното разрешаване
 • Делегиране на пълномощия и организиране на дейността
 • Създаване на психологически климат в организацията
 • Създаване на екип за повишаване ефективността на работата

Психологическата култура в мениджмънта

 • Управление на личностните убеждения
 • Водене на преговори
 • Въздействие на групите по време на събрания и съвещания
 • Създаване на собствен имидж и стил
 • Личната екология на ръководителя

Раздел: Обучения

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————–

Още интересни статии по темата:

Well-being – една сравнително нова дисциплина в психологията.

5 начина да се радвате на екипната работа .

——————————————————————————————————————————–

Актуални тренинги и обучения по темата:

СТРЕС МЕНИДЖМЪНТ – Управление на стреса и работа с различните психични състояния.

Тренинг за треньори: технология за подготовка и провеждане на бизнес-тренинги.Интензивен курс за начинаещи.