Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри

Програма на курса:

Решенията в  мениджмънта

 • Понятие и вид  управленски  решения

Класификация на решенията

 • Изисквания  към качеството на управленски решения

Психологическите аспекти при вземането на  решения

 • Психологическите феномени в процеса вземане на решения
 • Индивидуалните качества на мениджъра
 • Стилът на  ръководство в процеса  вземане на решения. Моделът Врум—Йеттон

 

Организиране на процеса на вземане на  решения

 • Процесът на вземане на решения и неговата структура
 • Особености в  японският  модел на вземане на  решения
 • Управленческият апарат и процесът на вземане на решения

 

Технология за разработка и вземане на управленски решения

 • Методи за  моделиране и оптимизация на  решенията
 • Експертни  методи  в процеса на вземане на решения

 

Оценка качествата на експерта

 • Експертните оценки и способи за  измерване

 

Информационните технологии и системи за  поддръжка  на приетите  решения

 

Организационната среда и основните рискови фактори

 

Понятие и класификация на  рисковете

 • Количествената оценка на нивото на риска
 • Методи за управление на  рисковете

 

Реализация на управленските  решения

 • Организация и контрол за изпълнението на решенията
 • Управленските решения и отговорността
 • Оценка ефективността на  решенията.

 

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————-

Още интересни статии по темата:

Управление на промените в организацията .

Умение за решаване на конфликти – подход „Печеля – Печелиш“.

——————————————————————————————————————————–

Актуални тренинги и обучения по темата:

Оперативното ръководство на сътрудниците. Практикум за ръководители.

Стратегически мениджмънт .