Базов курс ,,Мениджърска компетентност“

Едномесечен  дистанционен курс за мениджъри

konflikti

В реалното управление фигурата на ученият, на експерта,  не е така важна колкото фигурата на ръководителя, дори не толкова образован, но владеещ изкуството да управлява хората, да умее да разрешава различните конфликти между тях посредством своите лични качества, талант, опит, навици и здрав разум. Съединяването на таланта и знанието в областта на конфликтологията дава синергичен ефект, умножава способностите да се постигат необходимите резултати на практика.

Важно е в същото време да се разбере, че конфликтологията е самостоятелна област в науката, изискваща внимателно усвояване. Това е отделна дисциплина, съчетаваща в себе си наука, опит, ноу-хау и управленско изкуство.

,,Конфликтологията“ се явява централна компетенция в системата за подготовка на мениджърите, съчетаваща в себе си знания и умения за профилактика и конструктивно разрешаване на конфликти на различни нива.

Програма на курса:

История за развитието на теориите за  конфликта

 • Теории за конфликтите

Структурно-динамически  характеристики  на конфликта.

 • Причини за възникването на  конфликтите
 • Динамика на конфликтите. Динамика на  различните  видове конфликти
 • Причини за  възникването на  конфликтите

Структурен  модел  на конфликта

 • Структурните  елементи на  конфликта
 • Причини, условия, функции и класификация на конфликтите

Динамичен  модел на  конфликта

 • Етапи  и фази на конфликта
 • Спирален  модел на  конфликта

Вътрешноличностен конфликт и психологическата  защита

 • Вътрешноличностен  конфликт. Обща  характеристика
 • Генезис на вътрешноличностният конфликт (по К. Хорни)
 • Последствия от вътрешноличностните конфликти (по К. Хорни)

Групови  конфликти . Психологически анализ на конфликтите в организациите  и трудовите  колективи

 • Механизми на  възникване на междугруповите  конфликти
 • Причини за конфликтите, породени от  работният  процес
 • Трудовите  конфликти  и начините за  разрешаването им

Особености на конфликтите  в звеното «ръководител — подчинен»

 • Причини за  конфликтите в звеното «ръководител — подчинен»
 • Условия и начини за  профилактика на конфликтите «по вертикала»
 • Разрешаване на  конфликтите между ръководителя  и подчинения

Обща  характеристика на методите за изучаване на конфликтите

 • Проблемите на системно-информационите  изследвания на конфликтите
 • Обща  характеристика на ситуационният  метод за  изследване на конфликтите

Прогнозиране на  конфликтите. Психологическите условия  за прогнозиране на конфликтите

 • Особеностите при  прогнозирането  и профилактиката на конфликтите
 • Обективни и организационно-управленски  условия  за прогнозиране на  конфликтите
 • Социално-психологическите  условия за профилактика на конфликтите.

Раздел: Обучения

Поръчайте обучение ТУК !

——————————————————————————————————————————–

Още интересни статии по темата:

Проксемика – пространственно-териториалното значение на общуването.

КОНФЛИКТЪТ – Съвети към ръководителя.

——————————————————————————————————————————

Актуални тренинги и обучения по темата:

Ефективното управление на конфликтите в организацията. Практикум за ръководители.

Оценка и атестация на персонала. Повишаване на резултатноста от работата на сътрудниците.