Продажби

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ: ПРОДАЖБИ

 1. 1
  Аргументиране и представяне на стоката

  Представянето на стоката или услугата често се осъществява с един единствен прием, но от методически съображения и тези, които са важни е специфични ситуации, ние ще разделим този етап на две части…

  Прочетете повече

 2. 2
  Работа с възраженията на клиентите

  Опита да се повлияе на избора на клиента, да се окаже натиск, винаги предизвиква защитна реакция от негова страна. Независимо дали е обоснована или не, тя трябва да се има впредвид от продавача в неговото поведение…

  Прочетете повече

 3. 3
  Завършване на продажбата

  Последен етап – завършване на сделката, изглежда като реализация на отношенията, развили се съответно плана, който ние описахме, а също така и като залог за продължаване на отношенията…

  Прочетете повече

 4. 4
  Работа с възраженията на клиентите при продажбата

  Струва ли си да спорим с такъв клиент? Безперспективно?! Спора с всеки клиент е само загуба на време и пари!

  Всеки ден консултантитесе сблъскват с десетки възражения на клиенти. Средно една продажба преминава с 3-5 възражения на клиента…

  Прочетете повече

 5. 5
  Етапи на продажбата (През какво трябва да премине всеки търговец)

  Продажба – това е сделка между хора, в която всеки от участващите има своя задача и преследва своя цел. Това не е случайна среща, не е просто беседа на двама  участника, за да мине времето …

  Прочетете повече

 6. 6
  Установяване на контакт с клиента

  Всяка продажба започва с някаква техника, това е очевидната истина…. но особенно важно е да се каже, за най-малко очевидното. Тези няколко секунди, когато търговецът  възнамерява да прекрачи прага на клиента, могат да станат решаващи за успеха  или провала  на цялата сделка…

  Прочетете повече

 7. 7
  Управление на комуникацията с клиента

  Ако слушате внимателно, ще откриете, че хората твърде често и някак между другото ви предоставят неочаквани сведения. Ако сметнете, че така получената информация ви интересува или че може да ви бъде полезна, възползвайки се от момента, за да продължите разговора в желаната от вас посока…

  Прочетете повече

 8. 8
  Правила за убеждаване на събеседника

  Аргументите се различават по тяхното въздействие върху ума и чувствата на хората: силни слаби и несъстоятелни. Контрааргументите имат същата градация. Излишната убедителност винаги среща отпор…

  Прочетете повече

 9. 9
  На какво вярват клиентите

  Наскоро изследователска  фирма проведе проучване  доверието на потребителите в областта на рекламата, коeто обхваща 25 000 респондента от 50 страни.

  Данните от изследването показват, че най-голямо доверие потребителите имат на отзивите на тези хора, които познават…

  Прочетете повече

 10. 10
  Методи на убеждаващото въздействие-

  Убедителноста зависи да голяма степен от отчитането на присъщите за обекта въздействия на нагласи, убеждения, интереси, потребности, неговия образ на мислене и своебразието на езика. За да постигнеш убедителност са необходими значително количество фактори…

  Прочетете повече

 11. 11
  Девет закона на убеждаването
  1. Закон на ответното действие. Когато ви дават нещо, представляващо за вас интерес, вие, на свой ред изпитвате желание да се отблагодарите и да дадете нещо в замяна…

  Прочетете повече

 12. 12
  Аргументация и убеждаване

  Думите – това са едни от най-достъпните и разпространени средства за въздействие върху хората, но много малко хора знаят и следят за формата на това въздействие, а именно то играе ключова роля…

  Прочетете повече

 13. 13
  Скритото влияние в продажбите – петте „харесвам-фактора“ и ефективното им използване

  Умението да се харесваш е мощно „оръжие“, което в съвършенство трябва да владее всеки мениджър по продажбите. Всеки!!!

  Още един метод на скрито влияние, който се разделя на редица мини-методи, основан на вечния принцип: КЛИЕНТИТЕ ПРЕДПОЧИТАТ ДА КУПУВАТ ОТ ТЕЗИ МЕНИДЖЪРИ ПО ПРОДАЖБИТЕ, КОИТО ИМ ХАРЕСВАТ, КОИТО СА ИМ ПОЗНАТИ…

  Прочетете повече

 14. 14
  Методи за преодоляване на страха в продажбите

  Колкото и да е тъжно, но добрият продавач на работа трябва да отговаря на очакванията на другите, а не на своето вътрешно състояние. Защото клиента, сключвайки сделка или оформяйки сделка, в някаква степен не купува продукта или услугата. Той купува продавачът…

  Прочетете повече

 15. 15
  Помогни на клиента да направи своя избор. Примери

  Има много “тайни” на успешните продажби . Но има една ефективна техника за увеличаване на продажбите, която малко хора използват. Същността на тази техника е, че трябва да помогнете на клиентите да направят своя избор…

  Прочетете повече

 16. 16
  Как правилно да обосновете качеството на стоката. Примери

  Има различни техники за ефективни продажби. Една от тези техники е правилно обоснованите качества ан продукта. За да обосновете правилно своя продукт, вие трябва да вярвате в него. Вярата е много важна част от продажбата…

  Прочетете повече

 17. 17
  Ефективната презентация на стоката и услугите. Примери

  Темата за провеждане на ефективна презентация на стоката или услугата е глобална и за да може тя да бъде напълно разкрита, трябва да се напишат цели книги. Ние ще се ограничим с основните правила, ще дадем примери и ще споделим своя опит за провеждане на презентация…

  Прочетете повече

 18. 18
  Техника на успешните продажби по телефона. Безплатно привличаме нови клиенти. Примери

  Има различни техники за продажби по телефона. Основното предимство на тези методи е, че можете да привлечете нови клиенти буквално безплатно. За да може вашата техника за привличане на нови клиенти да работи добре е необходимо да се спазват няколко елементарни правила…

  Прочетете повече

 19. 19
  Работа с възраженията на клиентите в продажбите. Примери

  Хубаво е, когато всичко е добре. Вие казвате „Вземи“, клиентът  казва „Дай!“. Но по-често клиентът има възражения. Всеки добър продавач умее да работи с възраженията на клиентите. Само, че има нещо, за което не можем да не кажем. В много книги по продажбите често се среща термина „борба с възраженията“…

  Прочетете повече

 20. 20
  Техники за успешно приключване на продажбата. Примери

  Закриване на сделката – това е нещо, към което се стреми всеки продавач. Завършването на сделката е главния показател за ефективна продажба. Това е като гол за футболиста. Това  нещото, заради което се започва самата игра. Но какво да се направи за да може клиента уверено и спокойно да подпише договора или да плати и да си тръгне доволен…?

  Прочетете повече

 21. 21
  Следпродажбено обслужване на клиентите. Ефективни методи за повторни продажби

  И така. Скоро от вас един ваш клиент е купил някакъв продукт. Вие сте получили процент от продажбата и от радост сте забравили кой какво е купил от вас. Така не трябва.

  Сега е необходимо клиентът да не ви забравя, а за това трябва вие да не забравите за него…

  Прочетете повече

 22. 22
  НЛП в продажбите. Техники. Тайни. Психологията на продажбите в действие

  Много успешни мениджъри използват техниките на НЛП в продажбите. Познаването на психологията на купувача и владеейки техниките на продажби може да постигнете значителни резултати.

  Какво е това НЛП? …

  Прочетете повече

 23. 23
  Ефективният мениджър по продажби. Как да стана добър търговец

  Съществува един отдавна доказан закон:

  „80% от продажбите се правят от 20% от продавачите. А останалите 80% продавачи правят само 20% от оборота.“

  Най-добрият продавач не винаги е бил най-добър. Просто в един прекрасен ден той е решил да стане най-добър. И станал…

  Прочетете повече

 24. 24
  Недирективната хипноза и използването и в продажбите

  Какво е това хипноза? Хипноза e особено състояние на съзнанието и се характеризира с намаляване на обхвата и остър фокус върху съдържанието на внушението. В това състояние човек е повишено внушаем и е склонен да прави неща, които в нормална ситуация не би правил…

  Прочетете повече

 25. 25
  Методи за работа със съмняващите се клиенти

  Колко пъти, дори и след внимателно проучване  нуждите на клиента и компетентно извършена презентация, сте чули от клиента в различни варианти: „Всичко ме устройва! Отличен вариант! Но искам още малко да погледам преди да купя…

  Прочетете повече

 26. 26
  Методът " Създаване на изкуствен дефицит “

  Създавайте дефицит! Това не вреди на работата!

  Сега ще разгледаме друг метод на скрито влияние в продажбите – метод за създаване на изкуствен недостиг. Той е прост за използване метод и затова е широко разпостранен. Прилага се в повече отрасли в търговията, както от пряка реклама и маркетингови отдели на фирми и от индивидуални търговци в областта…

  Прочетете повече

 27. 27
  Методът на "Компромисното решение"

  „Ако клиента не иска да купи вашата стока, отидете на комприомис!“

  Същността на метода на компромисното решение е В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ПОКУПКА НА СТОКАТА СЕ ПРЕДЛАГА ДРУГА СТОКА ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИЯ. Този метод може да се използва в малко по-различна интерпретация…

  Прочетете повече

 28. 28
  Методът " Контрастно възприятие "

  Същността на метода на контрастното възприемане: РАЗЛИКАТА ВЪВ ВЪЗПРЯТИЕТО НА КЛИЕНТА МЕЖДУ ДВА ОБЕКТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛКО ИЛИ ПОВЕЧЕ ЗНАЧИМО, В ЗАВИСИМОСТ САМО ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ…

  Прочетете повече

 29. 29
  Методът “ Правилното мнозинство ”

  Според различни изследователи едва 5-10% от населението са социално активни. Това означава, че те определят модните тенденции в различни области на човешката дейност.

  Ако е така, то изводът е, че 90-95% от останалите хора всъщност нямат свое мнение и последователно подражават първо на активистите, а след това един на друг…

  Прочетете повече

 30. 30
  Работа с рекламациите и претенциите на потребителите

  Принципи на работа с рекламациите и претенциите

  Работата с рекламациите и претенциите на потребителите е отличен способ за придобиване на постоянни клиенти!

  Какво може да бъде по-неприятно за продавача от работата с рекламациите и претенциите на потребителите? Никой не обича да се занимава с тази неблагодарна работа, нито мениджърите, нито отделите по рекламации, на които им влиза в задълженията…

  Прочетете повече

 31. 31
  Признаците на "транс" в клиента. Вътрешните образи и ефективната работа с тях

  Вътрешните образи са различни, но повечето от тях са желани!

  Ще засегнем две важни теми:

  1. Признаци за транс в клиента.
  2. Вътрешните образи и работата с тях.

  Прочетете повече

 32. 32
  Наблюдението като фундамент на хипнозата

  „Хипнотичната баня“  прави клиента отпуснат, спокоен, достъпен, доверчив и подвластен на вашето влияние!

  Сега ще поговорим за това, на какво се базира разбирането за веригата на вътрешните образи на клиента, от какво се ръководи при определяне и изграждане на “маршрута на движение“ на клиента в транс, и как да се научим да разбираме кога и как да „ограничим свободата“ на клиента в транс…

  Прочетете повече

 33. 33
  Типови проблеми, с които се сблъсква клиентът при избиране на мебели

  Тази тема е посветена на  проблемите, с които се сблъсква купувача при избора на стока.Разбирането на типовите проблеми на купувача и причините за тяхното възникване е пътя към успешните продажби, не само на ниво продавач, но и на ниво магазин…

  Прочетете повече

 34. 34
  Фактори и стилове характерни за продажбата на мебели

  Много рядко ще срещнеш ръководител на търговска компания, който да не се опита, или поне да мечтае да създаде корпоративен сценарии, изисквания или стандарти за водене на продажби, които биха служили като инструкции за ефективно им водене. За съжаление, голяма част от такива планове по внедряване на сценарии не издържат на сблъсък с проблемите ( или се въвеждат чисто формално)…

  Прочетете повече


Желаете ли да получавате безплатно полезни материали и статии? Абонирайте се, сега!


АБОНИРАЙ МЕ

Методи за плащане

ekont