Правила за убеждаване на събеседника

Правила за убеждаване на събеседника

 

ubejdavane-na-sabesednika

Видове аргументи

Аргументите се различават по тяхното въздействие върху ума и чувствата на хората: силни, слаби и несъстоятелни. Контра аргументите имат същата градация. Излишната убедителност винаги среща отпор. Поредността на аргументите влияе на тяхната убедителност. Най-убедителен е следния порядък на аргументи: силни-средни-един най-силен.

 1. Силни аргументи. Те не предизвикват критика, невъзможно е да ги опровергаеш, разрушиш, да не вземеш под внимание. Това са преди всичко:
 • Точно установените и взаимно свързани факти и решения, произтичащи от тях;
 • Закони, наредби, указания, ако те са изпълнявани и отговарят на реалния живот;
 • Експериментално проверени заключения;
 • Експертно мнение;
 • Цитати от публични изявления, книги на признати авторитети в тази област;
 • Показанията на свидетели и очевидци;
 • Статистическа информация, когато събирането, обработката и компилирането се извършва от професионални статистици.
 1. Слаби аргументи. Те предизвикват съмнения във вашите опоненти, клиенти, служители. Към тях се отнасят:
 • Заключения, базирани на два или повече отделни факти, връзката между които е неясна без третия;
 • Трикове и преценки, построени върху нелогичното;
 • Позоваване ( цитати) на авторитетни, малко известни или неизвестни за вашите слушатели;
 • Аналогии и непоказателни примери;
 • Причини от личен характер, подразбиращи се или продиктувани от подбуди, желание;
 • Тенденциозно избрани отстъпления, афоризми, поговорки;
 • Аргументи, версии или обобщения, направени на базата на спекулации, предположения, чувства;
 • Изводи от непълни статистически данни;
 1. Несъстоятелни аргументи

Те позволяват да …..

Допълнителна информация
Цена  10 лв.
Приблизителен обем /страници/  3 стр.
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист  60 лв./час
Идентификационен код 143008

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи