Етапи на продажбата

Етапи на продажбата

etapi-na-prodajbata

Продажба – това е сделка между хора, в която всеки от участващите има своя задача и преследва своя цел. Това не е случайна среща, не е просто беседа на двама  участника, за да мине времето. Това е делова среща, комерсиална дейност, където всеки отстоява своите интереси, играе своята роля, използва своите възможности, и в края на краищата обменя услуга с партньора, прилагайки всички усилия този обмен да бъде за него най-благоприятен.

В този смисъл актът на продажбата можем да разглеждаме като преговори, защото интересите на страните не винаги съвпадат.

Но ако продажбата е преговори, това също е среща, и отношения, и връзка между нейните участници.

Това е среща между два свързани с определени отношения индивиди, всеки от които притежава свой собствен статус, роля, мотивация, реални и въображаеми желания. Затова в процеса на продажбата, както и във всяка среща възникват чувства на симпатия или антипатия и по неуловим начин се зараждат или разрушават емоционални връзки. Това е царство на емоции, в които се движат и връщат желания и образи.

И така, процесът на продажба представлява преговори между две страни, които се сблъскват лице в лице и като че ли си мерят силите, а продажбата е отношения между хората с в всички присъщи на такова отношение качества. Освен това не трябва да се забравя, че продажбата се придружава и става възможна благодарение на някакъв предмет или услуга. Този предмет или услуга най-често са стока, която притежава технически и търговски характеристики, присъства на пазара и изпитва върху себе си конкуренция.

Но това не е всичко: стоката трябва също да удовлетворява потребности, да съответства на изразени или не изразени потребители. По този начин, ако се сумира всичко, което вече казахме може да се предложи следното определение за продажба…

Допълнителна информация
Цена  10 лв.
Приблизителен обем /страници/  2 стр.
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист  60 лв./час
Идентификационен код 143005

 

Вижте още…

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи