Аргументация и убеждаване

Аргументация и убеждаване

 

ubegdenie-i-argumentacia

Думите – това са едни от най-достъпните и разпространени средства за въздействие върху хората, но много малко хора знаят и следят за формата на това въздействие, а именно то играе ключова роля…

Това са дикция (ясно произношение на звуците), изразително произношение (по специално правилно опериране с логическите ударения), силата (в зависимост от аудиторията), умението да управляваш жестовете и мимиките, ясна логическа структура на речта, наличието на паузи, кратки почивки. Следва да се отбележи, че убеждава не само думата, а и дейността, затова, дори правилно казаното, но не потвърдено с конкретни дела не струва.

Методите на убеждаване са водещи сред методите за организирано въздействие. Убеждаването е преди всичко разясняване и доказателство на правилността и необходимостта от определено поведение или недопускане на определена постъпка.

Процеса на убеждаване е най-сложния сред останалите методи на организирано въздействие. Водещо място в този процес заема аргументирането на своята позиция и стремежа да направиш така, че тя да стане позиция , убеждаване на всеки участник в колективната дейност. Затова ние по-внимателно ще разгледаме аргументирането като важна основа за убеждаване. Ще се спрем на параметрите на убеждаващото въздействие.

Съществуват много способи за аргументация, и както в шаха, практиката е разработила редица  “правилни дебюти”. Те могат да бъдат сведени до следните четири метода.

 Техники за аргументация

  1. Метод за сваляне на напрежението изисква установяване на емоционален контакт със събеседника. За това са необходими само няколко думи. Шега, казана навреме и на място също до голяма степен допринася за облекчаване на напрежението и създаване на положителен психологически климат за обсъждане.
  2. Метод „кука“ позволява кратко да се изложи ситуацията…

 

 

Допълнителна информация
Цена  10 лв.
Приблизителен обем /страници/  3 стр.
Цена за допълнителна коучинг сесия от специалист  60 лв. /час
Идентификационен код 143012

 

Вижте още…

 

ВАЖНО!!! При поръчка на материал от раздел Е-БИБЛИОТЕКА, трябва да копирате кода от поле "Идентификационен код" от таблицата в края на страницата и да ни го изпратете в заявката!

ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА!

Платежни методи