Цели и значение на управленския коучинг (консултиране)

Цели и значение на управленския коучинг

( консултиране)

Управленският коучинг представлява взаимодействие с клиента на продължителна, в идеалния случай – на постоянна основа. Целта на коучинга е да се окаже експертна оценка и психологическа подкрепа, които са насочени към решаване на неотложните проблеми на клиента. Резултатът от коучинга е приемане на решения от клиента, които могат да се сравнят с ролята на спортен треньор, който не печели сам медалите, а създава условия, в които това става възможно за неговите възпитаници, където отговорността за реализацията на взетите решения поема самия клиент.

Отличителна черта на коучинга е неговата насоченост към получаване на конкретни, планирани заедно с клиента резултати. По този начин, консултанта (треньора) не решава проблемите заради клиента, а способства активизиране на личностния потенциал на клиента, а именно това за клиента е стимул за ефективна дейност.

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: