VIP бизнес-коучинг

VIP бизнес-коучинг

Какво е VIP бизнес коучинг? С какво той се различава от другите видове?

Самата дума „VIP“ вече говори за професионална подкрепа и VIP съпровождане на представителите на висшите кръгове в бизнеса и политиката. Това е индивидуална работа, която включва три основни процеса:

 • Индивидуално консултиране. Задачата е намиране на нови гледни точки на въпроси, касаещи бизнеса, политиката, обществения и личен живот на човека.
 • Формиране на по-продуктивен режим и начин на живот, в резултат на което се намират тези форми на поведение и лични навици, които се отразяват във всички аспекти и събития.
 • Търсене на скрити ресурси, сваляне на „стреса и напрежението“, помощ в намиране на нужните кратки паузи в процеса на работа.

VIP коучингът е необходим за:

 • Правилно разпределение и контрол на работата и личното време.
 • Умения за комуникация с медиите.
 • Правилно делегиране на правомощия.
 • Разработване на умения за политически и бизнес комуникации.
 • Уверено и компетентно провеждане на трудни преговори.
 • Самоконтрол и ясна мисъл в трудни ситуации.
 • Формулиране на системно мислене за решаване на проблемите.
 • Инструменти на стрес-мениджмънт.
 • Самопознание и самоусъвършенстване.

В процеса на VIP тренинга се решават тези проблеми, които в самото начало на работа с VIP треньора на моменти не изглеждат сложни и наболели.

VIP коучингът е работа с първите лица, ръководители, собственици на бизнес, висш мениджмънт за изработване на локални цели, възможности за тяхната реализация, подкрепа във всички организационни промени, и безболезненото преминаване през кризи.

Тези, които посещават такива коучинги, на първо място се нуждаят не от обикновени тренинги, а най-вече от обсъждане и намиране  решения на конкретни задачи и проблеми индивидуално, в зависимост от тяхното възникване.

VIP коучингът е възможност да погледнем себе си и собствените си проблеми отвън, от друг ъгъл, и с помощта на бизнес треньора да открием в себе си нов и неизследван скрит потенциал, както и пътищата за усъвършенстване на своя бизнес. Тъй като по същество всеки човек е уникален, и възприема света по свой начин, възползвалия се от услугите на  VIP коучинга, човек, сякаш получава „двойно“ зрение, при което той вижда  какво се случва през собствените си очи и очите на друг човек. Това качество е полезно при вземане на важни решения.

На ниво  висши кръгове в бизнеса и политиката понякога дори незначителен успех или превес в страните могат да окажат съществено влияние на резултата. И тези различия могат да дадат вместо първото място на кандидата второ.

VIP Коучинг е насочен към развитието на умения, достъп до знания и инструменти, способни да увеличат ефективността, производителността, както и творческия подход в решаването на много задачи.

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: