Видове форми на коучинг ?

Форми на коучинга

 

Коучингът може да бъде индивидуален и групов.

Индивидуално консултиране може да се проведе в различни форми:

  • Лични срещи;
  • Консултации по телефона;
  • Общуване чрез електронна поща;

Също така се използва групов коучинг (тренинг), например, при разрешаване на конфликтна ситуация.

При всички тези форми се подразбира самостоятелно изпълнение от клиентите на планираните заедно с консултанта задания (планове, упражнения и т.н.) и система на обратна връзка, която позволява мониторинг на процеса и при необходимост, оказване на подкрепа на клиента при изпълнение на замисъла.

 

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: