Коучинг за ръководители

Коучинг за ръководители

Една от основните задачи на коучинга за ръководители на компании и собственици на бизнес е промяна  парадигмата на управление. На него се разглеждат тактическите въпроси, които впоследствие стават компетенции на мениджърите. Водещите такъв вид коучинг, обикновено са на високо ниво. Те не само имат опит в бизнеса, но и разбират  психологията на своите клиенти.

Кога е необходим коучинг за ръководители

Коучингът е техника, на първо място, която дава възможност да се определят приоритетите в бизнеса. Например, компанията има няколко проекта, съответно, всеки ден трябва да се решават много въпроси едновременно. Това отнема много време и някои ръководители нямат време да решават всичките тези въпроси, а и трябва да се развиват като личности. Резултат: изгаряне в работата като специалисти, проблеми в личния живот и деградация на личността.

Коучинга за ръководители им помага да балансират своя живот, да разберат, какво е важно в определен период от живота и какво не, да съставят примерен план за действие, при който се отчитат производствените и лични интереси.

За тези, които са в ситуация на криза. Когато ръководителят не може да намери изход, който съществува, но не го вижда. Коучинга в този случай помага да се види проблема не на повърхността, а  в дълбочина и от всички страни. Тогава ще се вижда цялата картина и пътищата за изход от кризата.

Много собственици на бизнес, за да разберат по-добре не само проблемите на компанията, но и да бъдат на върха, избират VIP коучинг. Какво дава той? Развитие на предприятието чрез развитие на личността на ръководителя. Колкото по-висока е образоваността на ръководителя, колкото по-добре разбира всички тънкости и нюанси на това, което прави, толкова по-стабилно ще се развива компанията и ще се чувства по-уверен сред конкурентите.

Технологията на коучинга също е необходима за тези, които са чудесни специалисти в своята област, но нямат лидерските качества, които трябва да притежава всеки ръководител. Погрешното е убеждението, че лидерите се раждат, лидер може да се стане, придобивайки определени знания и навици.)

Коучингът за ръководители е инвестиция в професионално и личностно развитие, план и стратегия за бъдещето. Работейки с бизнес треньор, в ръководителя се формира увереност не само в това, че може да постигне целите, но и как да го направи.

Основни направления на работата на ръководителя и коучинг треньора:

  • Умението да види приоритетите.
  • Изясняване на тактики и бизнес план.
  • Подобряване на ефективността, както в работата, така и в личния си живот.
  • Развитие на ръководителя като лидер.

Коучингът за ръководители дава възможност за много кратко време да се разбере необходимостта от някой проект, без да се губят месеци за това. Променя се възгледа за съществуващия проблем или цел. Ръководителят започва да вижда всичко от различен ъгъл, това е и ценното на тези коучинг сесии. В същото време, често много мними цели става не актуални и не нужни. Това се случва защото много хора са изложени на стереотипи, които ни пречат да видим актуалното и необходимото. Коучингът за ръководители учи ръководителите да превключат вниманието си на действително важните цели, съответно, да постигнат резултат.

Индивидуалният подход към всеки клиент е основното предимство пред други видове тренинги. Това е технология, която работи ефективно. В това вече са се убедили тези ръководители, които са постигнали успех и резултати от своята дейност.

 

 

Поле за запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ И/ИЛИ ИМЕ НА ФИРМА:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА:

ОТНОСНО (Заглавие):

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: