Кайзен и LEAN Технология

Кайзен и Lean технология /пестеливо производство/

Нашата фирма предлага решения за подобряване на процесите на базата на японската техника, известна като пестеливо производство (Lean, производствената система на Toyota) и Кайзен (Kaizen). Сега тези методи се прилагат не само за производството, но и в офиса, търговията, строителството и дори в медицината.

Услуги по внедряване на Кайзен и LEAN технология:


Предимства на Кайзен и методите на пестеливото производство:

 1. Не изискват инвестиции

  Не изискват инвестиции. Вместо подмяна на оборудването и вливане в процеса на допълнителни ресурси, тук подходът е „отсичане на всички излишно“.

 2. Спестяват пари, време и пространство.

  Спестяват пари, време и пространство. Чрез премахване на всичко ненужно, всичко, което не води до създаване на стойност (т.е. премахване на загубите), ние правим процеса по-евтин, бърз и удобен. Освобождаваме пространство, време, ресурси.

 3. Ангажиране на служителите в подобряването

  Ангажиране на служителите в подобряването. Ключът е да се промени манталитета, „качествата“ на хората и по-пълно да се използват техните възможности.

 4. Имат дългосрочен ефект

  Имат дългосрочен ефект. Кайзен означава „непрекъснато подобряване“. Веднъж започнал, процесът ще ви носи ползи дълго време.

Основни резултати от Кайзен и пестеливо производство:

 • освобождаване на пространството, производствени площи
 • намаляване на разходите и равновесната точка, премахване на скрити загуби
 • увеличаване на обращаемостта на запасите
 • намаляване на времето за операциите
 • подобряване на качеството
 • дисциплина и хигиена на работното място (в магазините и в офиса)
 • въвличане на персонала в усъвършенстването ( постъпват предложения за подобрения)
 • увеличаване на гъвкавостта на производството и разширяване на продуктовата линия

Свържете се с нас:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?


Внедряване на Кайзен и Lean технология

Внедряване на Кайзен и Lean технология

Свържете се с нас

 • Training Center IJ

 • гр. Пловдив 4000, Булаир 1А

 • +359/ 032 58 28 13

 • +359/ 0899 949 565

 • +359/ 0988 933 123

 • office@training-center.bg