Внедряване на 5S – организация на работното пространство

Внедряване на 5S –
оптимизация на работното пространство

Системата 5S се занимава както с рационализацията на работното място в производствените помещения, така и в офиса.

5 стъпки, или 5 правила на 5 S:

1 Сейър – „сортиране“ Разделяне на нещата на нужни и не нужни и избавяне от не нужните
2 Seitan – „спазване на реда“ Организиране на съхранението на нужните неща така, че те да могат да се намират и прилагат бързо и просто
3 Seis – „поддържане на чистота“ Спазване на чистота и ред на работното място
4 Senketsu – „стандартизация“ (поддържане на реда) Създаване на правила и отговорности
5 Sitsuke – „усъвършенстване“ ( формиране на навици) Възпитание на навици за точно изпълнение на установените правила, процедури и технологични операции и тяхното подобряване

 

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?