Кайзен-група – Работа по внедряване на LEAN инструменти

Кайзен-група, кайзен-екип

Цел на програмите

Ако искате вашата компания да има собствен „двигател на подобрения“  екипа е способен да:

1 Идентифицира проблеми и възможности за развитие.
2 Намира решения
3 Да въвлича в търсенето на решения другите, да организира сбор от предложения
4 Да довежда предложенията до приемане на решения и да ги доведе до ниво ръководство
5 Внедрява решения и да ги довежда до получаване на резултати
6 Поддържа постигнатото
7 Постоянно да окуражава другите да се развиват

Тази програма е за Вас.

Основната цел на програмата е именно да се създаде кайзен-група ( група на непрекъснати подобрения) във вашата компания. Т.е. да обучава групата, да и помага да работи, да възпита лидер, за да може след това групата да изпълнява изброените задачи без помощта на треньор.

> Това може да бъде група по качество – т.е. група от работници.

> Това може да бъде група от представители на всички отдели.

> Може да е група от мениджъри, група със специални правомощия.

По време на обучението, групата решава реални проблеми, а също така получава обучение по пестеливо производство.

С ефекта на групата може да се проведе, например, внедряване на 5S.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?