Примерна програма по практически „Кайзен“ и LEAN технология

Програма на практическия тренинг по кайзен

Цел:

Усвоените инструменти от участниците в кайзен са приложими към реалните задачи на своята компания ( в реалната област на намеса: например, в избран участък).

Допълнителни цели:

  1. Ангажиране на всеки участник, заинтересованост, насърчаване на предложения.
  2. Мотивиране на участниците за създаване на кайзен-група, т.е. водене на самостоятелна работа по усъвършенстване.

Допълнителните цели се постигат според възможностите.

Резултати. Участниците:

  • придобиват теоретични знания, достатъчни за изпълнение на практически действия
  • усвояват специфични инструменти и техники
  • предлагат реални предложения по подобряване ( обикновено повече от 30).

Съдържание на блока Продължителност
Ден 1
Блок 1. Въвеждане в темата

1.     Запознаване.
2.    Какво е кайзен?
3.    Основни принципи на кайзен
4.    Очаквания на участниците
5.    Цели на проекта
6.    Общ преглед на методите на кайзен   

2 часа

 

 

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:



РОБОТ ЛИ СИ?