Примерна програма на въвеждащ тренинг по LEAN технология за мениджъри

Програма на входящо обучения по кайзен за ръководители

Програмата се провежда под формата на открит семинар за мениджъри, производствените началници, директори и собственици на промишлени предприятия (независимо от размера на предприятието). Семинарът е базиран на съвременни методи на японския мениджмънт.

 • Възможно ли е да се повиши ефективността на производството, без инвестиции, използвайки малки материални ресурси?
 • Какви са начините за това, освен техническото превъоръжаване и глобалната автоматизация?

В практическата част на семинара ще получите редица инструменти и техники, които могат да бъдат приложени във вашето производство, както и консултации по ваши конкретни ситуации.

Теоретична част

Въведение в методологията на Кайзен, чуждестранен и български опит за неговото прилагане.

Вие ще се запознаете с международния и български опит в тази област, ще научите повече за разликите между японските и западните подходи към иновациите, за ефективната адаптация на промишлени предприятия към наситения пазар.

Вие ще се запознаете с методите в следните области:

 • идентифициране и отстраняване на скрити загуби
 • по-ефективно използване на оборудването
 • подобряване на качеството
 • създаване на мотивираща среда
 • създаване на система за непрекъснато усъвършенстване.

В допълнение, японците използват други принципи в основата на стандартизация и въобще на организация на производствените линии.

Ще разберете как и защо тези методи работят. Ще бъде направен анализ на приложимостта на тези инструменти в нашите условия и оценка на тяхната приложимост към вашия конкретен бизнес.

Практическа част

 1. Измерване ефективността на производството.

Какво и как да се измери във вашето производство.

 1. Направления за повишаване на ефективността.

Поставяне на цели за подобряване на вашето производство.

 1. Повишаване на ефективността и персонал.

Как да привлечем вашите служители към усъвършенстване.

 1. Изготвяне на проект за подобрения във вашето предприятие.

Вие получавате план на мероприятия за вашето производство.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?