Обучение на мениджъри – обучение по LEAN пестеливото производство

Обучение по пестеливо производство

Обучението играе важна роля. И то не необходимо само да може вашите служители да овладеят нови методи, но и за пропаганда на идеи, възпитание в нов стил на мислене, за подобряване на взаимодействието в кайзен-групата.

>> Виж. Примерна програма по практически „Кайзен“ и LEAN технология

>>Виж. Примерна програма на въвеждащ тренинг по LEAN технология за мениджъри

Обучение в областта на кайзен:

 • Въведение в Кайзен
 • Видове загуби, идентифицирането на скрити загуби
 • Система 5S
 • Използване на „Седем прости“ статистически инструмента
 • Визуален мениджмънт
 • Ефективно използване на оборудването и всеобща грижа за оборудването
 • Стандартизация
 • Пестеливо производство (преглед на инструментите)
 • Общ контрол на качеството (преглед на инструментите).

За лидерите и членовете на кайзен-групите:

 • Управление на групата, водене на съвещания и мозъчни атаки
 • Базов управленски тренинг
 • Как да въвличат в участие в усъвършенстването
 • Подготовка и провеждане на кайзен-блиц.

Обучение за мениджъри:

Поддържане на ръководството играе важна роля. Това засяга и ръководителите, които не са пряко заети в работата по кайзен.

Ръководителите не само трябва да „поддържат“, но и умело да поощряват. И тук имат значение техните управленски компетенции, общото разбиране на бизнес-процесите на компанията, единство на мениджърския екип на предприятието и много други фактори.

Всичко това е не само полезно при внедряване на кайзен, но и само по себе си е ценно за компанията.

 • Процесен подход ( какво е това бизнес-процеси и как се работи с тях)
 • Нематериална мотивация
 • Поощрение на наказание: практически работни практики за ежедневна мотивация на подчинените
 • Методи за намиране на решения: SWOT-анализ, мозъчна атака, 6 мислещи шапки
 • Разрешаване на конфликти в колектива
 • Изграждане на екипи
 • Компетенции на ръководителя
 • Лидерство и влияние: как да вдъхновява подчинените
 • Организация на работата и управление на времето.

На база съществуващите курсове се разработва програма според вашите задачи. Може да се проведе персонален тренинг и коучинг по тези теми. Обучението може да бъде комбинирано с практическия проект на вашето производство, както във формат „блиц“, така и във формат „проект“.

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?