Кайзен блиц – фокусирано въздействие

Кайзен-блиц

Какво е кайзен-блиц?

Кайзен-блиц е бърз и евтин начин да се направят промени, да се тества приложимостта на предложените методи и да се състави екип, на които можете да разчитате за подобряване на производството.

Това е целенасочена работа на консултанта с група служители от вашата компания, фокусирана върху решението на конкретна задача за подобряване на конкретен участък ( цех, отдел) за определен срок.

Резултати от Кайзен блиц

Главен резултат:

Вие ще имате кайзен-екип, хора, ориентирани към търсене на подобрения и тяхното прилагане.

Обикновено след 3-4 кайзен-блиц екипа може да провежда такава работа самостоятелно, въпреки, че ние имаме специално обучение за кайзен-екип.

Етапи на Кайзен блиц

Етап Срок
Етап 1. Подготовка и планиране 
•    Запознаване с производството

•   Избор на зона за намеса
•    Определяне на проблема
•    Избор на членове за кайзен-екипа
•    Подготовка на зоната на намеса
•    Съставяне на разписание на мероприятието  

1-3 дни
Етап 2. Провеждане на кайзен-блиц   
Предварително съвещание
•    Запознаване на членовете на кайзен-екипа и разпределяне на задачите

•  Поставяне на цели и задачи   
•    Раздаване на материали
•    Провеждане на обучение, ако е необходимо    1 ден
(1-3 часа)

Разбиране на настоящата ситуация
•    Мониторинг на процесите в зоната на намеса и събиране на данни
•    Разработване на технологични карти
•    Анализ на временните разходи при изпълнение на операцията  

Използването на статистически инструменти и други техники за анализ (1-2 дни
по 3 часа) + време за събиране на данните

Подобряване на ситуацията
•    Разработка на кайзен-идеи
•    Проверка жизнеспособността на идеите за подобрение
•    Съгласуване на плана за подобрение

•    Внедряване на плана за подобрение
•    Разработка на нови стандарти: 2 дни (по 3 часа)

Етап 3. Презентация на резултатите, признание на заслугите, контрол на изпълнение на планираните действия.

•    Подготовка за представяне на резултатите от кайзен-блиц

•    Разпространение на резултатите от кайзен-блица
•    Признание на заслугите на особено отличилите се сътрудници

•    Контрол за изпълнение на планираните действия

2-3 дни  (по 1,5 часа)
    Общ срок:  7-13 дни

Посочените срокове са приблизителни.

Цената зависи от продължителността на работата, както и сложността на задачата. Част от плащането е свързано с постигане на желания резултат.

Като подарък: подготовка на разгърната презентация на резултатите ( презентация, статия в корпоративен вестник, избор на новостите за сайта + фото, видео).

 

Изпрати запитване:

drop_shadow

ВАШЕТО ИМЕ | ИМЕ НА ФИРМА | ДЛЪЖНОСТ:

EMAIL:

ЗАПИТВАНЕ НА ТЕМА

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ:

ТЕЛЕФОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА:

ПРИКАЧИ ФАЙЛ/СНИМКА:РОБОТ ЛИ СИ?